Het coronavirus - gevolgen voor het jeugdtoerisme

Het coronavirus heeft het land stevig in zijn greep. CJT probeert zo goed als mogelijk de gevolgen voor het jeugdtoerisme in kaart te brengen en waar mogelijk te beperken en staat ook in nauw contact met de overheid. Een stand van zaken van wat we vandaag weten en kunnen adviseren …

Meerdaagse schooluitstappen

Alle meerdaagse schooluitstappen tot 30 juni, zowel van Vlaamse als van Waalse scholen, mogen niet plaatsvinden.

Ook vanuit de buurlanden is de instroom van schoolgroepen op meerdaags verblijf volledig stilgevallen.

Jeugdwerk

Donderdag 12 maart heeft De Ambrassade, in overleg met de koepels van het jeugdwerk en minister Dalle (jeugd), de knoop doorgehakt. De lokale afdelingen krijgen het advies om tot 31 maart hun werking volledig stop te zetten. Diezelfde avond kwam de de mededeling dat alle recreatieve activiteiten in groepsverband dienen geannuleerd te worden tot 3 april, dus tot aan de start van de paasvakantie.

Op 17 maart legde de federale regering een samenscholingsverbod op tot 5 april.

Op woensdag 18 maart heeft de Vlaamse regering, in overleg met de jeugdsector, beslist om alle jeugdwerkactiviteiten (dus ook kampen en cursussen) af te gelasten voor de volledige paasvakantie, dus tot 19 april. Vermeldenswaard is dat minister van jeugd Dalle de ouders opriep om niet onmiddellijk de inschrijvingsgelden terug te vragen, omdat dit ook een financiële strop kan zijn voor veel jeugdorganisaties.

Op de website van De Ambrassade vind je de meest recente info omtrent jeugdwerk.

Andere groepen

We lezen in de verklaring van de federale regering van 12 maart: "alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn". Dus ook alle andere groepen zijn momenteel niet welkom in jeugdverblijfcentra.

Met het samenscholingsverbod dat ingaat vanaf 18 maart geldt er sowieso een volledig verbod tot 5 april, ondertussen verlengd tot 19 april.

Verplichte sluiting

Sinds 19 maart zijn jeugdverblijfcentra door de federale regering formeel verplicht om te sluiten, ondertussen reeds tot 19 april. Die periode kan uiteraard nog verlengd worden.

Annulatieregeling

Wat te doen bij annulaties? Voor de annulaties tot 19 april geldt momenteel een verplichte sluiting voor jeugdverblijfcentra en een verbod voor groepen om activiteiten te organiseren. Zowel voor de uitbaters als de groepen is er dus overmacht in het spel. Het is dan aan uitbater en groep om samen tot een redelijk vergelijk te komen. Jeugdverblijfcentra die naast overnachting en maaltijden, ook betalende activiteiten aanbieden aan de groepen, dienen ook rekening te houden met de regelgeving rond pakketreizen.

Voor boekingen vanaf 20 april handhaven we ons advies om in eerste instantie de annulatievoorwaarden te hanteren en te communiceren dat na afloop van de coronacrisis zal bekeken worden of er een compensatie kan uitbetaald worden. Niemand kan immers voorspellen hoelang de crisis zal duren en hoe groot de overheidssteun zal zijn en we moeten ook waken over de financiële gezondheid van onze jeugdverblijfcentra.

In sommige gevallen kan omboeken naar een later moment een oplossing zijn, maar dan liefst in een periode die anders niet verhuurd zou geraken, anders komt het in de feiten neer op een kosteloze annulatie.

In de meeste gevallen zal er effectief geannuleerd worden. In volpensionverblijven zal de voedselkost dan grotendeels wegvallen en het personeelscontingent kan tijdelijk verminderd worden (zie verder). In zelfkook daarentegen vallen er nauwelijks kosten te recupereren bij een annulatie.

Oproep tot solidariteit

Naast het juridische zijn we natuurlijk met z’n allen sociaal bezig. Het is voor niemand prettig om jeugdgroepen geld te moeten aanrekenen voor een verhuur die nooit heeft kunnen plaatsvinden. Zeker als uitbaters een goede relatie onderhouden met de betrokken vereniging of school.

Wij willen daarom in dit verband een algemene oproep tot solidariteit lanceren. Iedereen lijdt momenteel schade: we vragen om dit samen te dragen (uitbaters, groepen en ouders). Als één van deze partijen alles alleen moet dragen, gebeuren er ongelukken, lees: gaan er organisaties overkop. Of dat nu een jeugdverblijf of een jeugdorganisatie is, het is in beide gevallen een drama dat we als jeugdsector moeten vermijden. We zijn blij dat de grote meerderheid van jeugdgroepen dat ook beseft en begrip toont voor de uitzonderlijke omstandigheden. En we rekenen daarbij natuurlijk ook op de steun van de overheid.

Steunmaatregelen

  • Minister van toerisme Demir en Toerisme Vlaanderen zijn snel ingegaan op onze vraag naar compenserende maatregelen. Er wordt een budget van 5 miljoen euro vrijgemaakt voor steunmaatregelen voor jeugdtoerisme en sociaal toerisme en er zullen in 2020 geen erfpachten geïnd worden door de Vlaamse overheid. Op korte termijn bekijken we samen met Toerisme Vlaanderen hoe deze middelen het meest efficiënt kunnen toegewezen worden aan wie verliezen heeft geleden. Daarnaast dringen we er op aan om het budget te herbekijken, nu we weten dat het ook voor de komende maanden annulaties regent. In dat verband werd op 1 april door de Vlaamse regering alvast een positief signaal gegeven door het vrijmaken van een bedrag van 200 miljoen euro voor de getroffen gesubsidieerde sectoren.
  • De hinderpremie corona (4000 euro voor de periode tussen 14 maart en 3 april, 160 euro per bijkomende sluitingsdag als de federale regering de sluitingsperiode verlengt: momenteel is dit reeds het geval tussen 4 en 19 april) kan ook aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die aan de voorwaarden voldoen. Belangrijkste voorwaarde is dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen). Hier vind je de modaliteiten en de link voor de aanvraag.
  • Tijdelijke werkloosheid: werkgevers kunnen hiervan gebruik maken en daarbij verwijzen naar de gevolgen van het coronavirus. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de RVA.
  • Fiscale maatregelen: dit gaat vooral over spreiding van betaling bij belastingen en btw. Zo geldt er voor de horeca een uitstel van betaling van RSZ tot 15 december 2020. Dit uitstel wordt automatisch toegekend. Extra uitleg op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
  • Betalingsuitstel kredieten: ondernemingen die moeilijkheden ondervinden om de lening bij hun bank af te betalen, kunnen gedurende zes maanden betalingsuitstel vragen voor de kapitaalsaflossing. De rente blijft wel doorlopen. Dit is het resultaat van afspraken tussen minister van financiën De Croo en de bankensector. We hebben er bij de overheid sinds het begin van de coronacrisis steeds op aangedrongen om dit soort tegemoetkomingen ook toegankelijk te maken voor non-profitorganisaties en daar werd rekening mee gehouden.
  • Toeristentaks: de toeristische sector vraagt een vrijstelling van de gemeentelijke toeristentaks tijdens de coronacrisis, maar liefst ook in de herstelperiode nadien, tot minstens eind 2020. Het aantal jeugdverblijfcentra dat vandaag toeristentaks betaalt, is gelukkig beperkt, maar voor de jeugdverblijfcentra die dit wel betalen, zou dit zeker een welkome maatregel zijn. We hadden hierover reeds contact met een aantal betrokken gemeentes.
  • Daarnaast overlegden we ook met het kabinet van minister Dalle (jeugd). Uit dat contact is duidelijk gebleken dat men er alles aan zal doen om de impact op de jeugdverblijven te beperken. Geruststellend was alvast het initiatief om flexibel om te gaan met het al dan niet behalen van reglementering en voorwaarden, ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus.

Impactmeting

Op 16 en 17 maart verstuurden we een bevraging naar de uitbaters van de erkende jeugdverblijfcentra. 204 uitbaters gaven hun mening ondanks de krappe deadline, waarvoor dank! Hier kan je een rapportje raadplegen waarin je je eigen werkwijze kan vergelijken met die van je collega-uitbaters.

Een nieuwe bevraging werd verstuurd in de week van 30 maart. De resultaten hiervan vind je hier binnenkort.

© 2020 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK