Het coronavirus - gevolgen voor het jeugdtoerisme

(update 23 juli 2021)

Het coronavirus heeft ons leven volledig omgegooid. CJT probeert zo goed als mogelijk de gevolgen voor het jeugdtoerisme in kaart te brengen en waar mogelijk te beperken en staat ook in nauw contact met koepelorganisaties en overheid. Een stand van zaken van wat we vandaag weten en kunnen adviseren …

Heropstart

Uitgangspunt is het protocol voor jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen, goedgekeurd door Toerisme Vlaanderen. Op basis hiervan kan je een eigen draaiboek opstellen voor je jeugdverblijfcentrum of kampeerterrein.

Op onze documentenpagina vind je handleidingen en gidsen m.b.t.

 • heropstart
 • schoonmaken en desinfecteren
 • medewerkers
 • legionella

Welke groep mag wanneer en onder welke voorwaarden komen?

De jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen mogen opnieuw groepen ontvangen. Wat betekent dit concreet per soort groep?

 • Voor het Vlaamse onderwijs gelden algemene draaiboeken. Vanaf 31 mei zijn meerdaagse schooluitstappen opnieuw toegelaten. Het verblijf moet in klasgroepen plaatsvinden. De groepen zijn welkom op basis van een eigen risicoanalyse. In overleg met de onderwijskoepels werkten we richtlijnen uit die als basis kunnen dienen voor deze risicoanalyse.
  Franstalige scholen mogen tot het einde van dit schooljaar geen meerdaagse uitstappen organiseren.
  Voor hoger onderwijs geldt geen formeel verbod, maar moeten hogescholen en universiteiten zelf een risicoanalyse opstellen. Als ze echter aan alle eisen moeten voldoen uit de draaiboeken, is het in de praktijk niet evident om meerdaagse uitstappen voor studenten te organiseren.
  Voor het schooljaar 2021-2022 gaat het onderwijsveld ervan uit dat opnieuw kan gewerkt worden in code groen, zonder beperkingen dus rond groepsgrootte, social distancing, vervoer enz. De knoop hierover wordt definitief doorgehakt half augustus.
 • Jeugdwerk kan vanaf 25 juni kampen met overnachtingen organiseren, dit in bubbels van maximum 100 personen (exclusief begeleiding). Vanaf 30 juli kan een bubbel bestaan uit maximum 200 personen (opnieuw exclusief begeleiding). Op de website van De Ambrassade vinden jeugdgroepen de volledige beschrijving van zomerplan en zomerregels.
 • Leefgroepen uit bijvoorbeeld de bijzondere jeugdzorg worden beschouwd als een huishouden. Zij kunnen dus als leefgroep overnachten, rekening houdend met hun sectorprotocol.
 • Voor sportkampen en -stages gelden grotendeels dezelfde regels als voor jeugdwerk. Meer details in het protocol van Sport Vlaanderen. Dit protocol kent geen leeftijdsbeperkingen en geldt dus ook voor volwassen sporters tijdens een meerdaags verblijf.
 • Vanaf 25 juni kunnen verenigingen met volwassenen overnachten met groepen van maximum 100 personen, vanaf 30 juli wordt dit opgetrokken naar 200 personen. Voor sociaal-cultureel werk voor volwassenen stemden we af met De Federatie. In hun coronagids wordt bij eten, drinken en slapen gekeken naar de horecaregels. Dat betekent bijvoorbeeld tafels van maximum 8 personen (vanaf 27 juni) en verplicht gebruik van een CO2-meter in het eetgedeelte. Denk je daarom de komende weken een CO2-meter nodig te hebben, dan kan je nog steeds intekenen op onze samenaankoop (deze loopt minstens tot september, dus haast is niet nodig).
 • Twijfel je of een groep valt onder een protocol, neem dan een kijkje op de website van de Vlaamse overheid.
 • Voor niet-georganiseerde groepen (vrienden, families ...) moeten we een onderscheid maken in groepsgrootte.
  Verhuren aan één huishouden + 8 andere mensen (kinderen jonger dan 12 niet meegeteld) kan sowieso. Op die manier lukt het om kleinere vriendengroepen en iets grotere familiegroepen te ontvangen. Dit kan zonder bijkomende maatregelen door de uitbater.
  Grotere niet-georganiseerde groepen zijn welkom in toeristische logies met een capaciteit van minstens 15 personen. Daarvoor moet wel aan een aantal extra regels worden voldaan, je vindt deze in de bijlage, achteraan in ons protocol. De groep dient een verantwoordelijke aan te duiden, waarmee een aantal afspraken worden gemaakt. De uitbater is verplicht om een CO2-meter te voorzien in de eetruimte. Denk je daarom de komende weken een CO2-meter nodig te hebben, dan kan je nog steeds intekenen op onze samenaankoop (deze loopt minstens tot september, dus haast is niet nodig).

Bovenstaande geldt voor Vlaamse groepen. Voor Franstalige en Duitstalige groepen uit België zijn de regels meestal gelijklopend.

Voor buitenlandse groepen gelden zowel de regels van het land van oorsprong als van ons land. Je vindt hier alvast de richtlijnen voor Nederlandse jeugdgroepen, hou er rekening mee dat zij hierbovenop ook aan de Belgische richtlijnen voor jeugdkampen moeten voldoen.

Reizen is toegelaten binnen Europa, maar bij groepen die uit een rode zone komen, hebben alle +12-jarigen een coronacertificaat nodig, dit betekent sinds twee weken volledig gevaccineerd, een negatieve PCR-test van maximum 72 uur oud of een herstelcertificaat (antistoffen aanwezig na het doormaken van een coronabesmetting). Een handig overzicht vind je op deze website van de Europese Unie, je kan er zowel land van vertrek als land van bestemming ingeven en dan lezen welke maatregelen moeten gevolgd worden.

Overmacht en annuleren

Wanneer precies overmacht kan worden ingeroepen en wat de precieze (financiële) gevolgen zijn, is complexe materie. We wonnen daarom juridisch advies in, je vindt hier de belangrijkste conclusies.

Steunmaatregelen

 • De Vlaamse regering maakte begin juni 2020 een budget van 12,1 miljoen euro vrij voor steunmaatregelen voor omzetverlies in ALLE erkende jeugdverblijfcentra. Een eerste schijf had betrekking op de periode tussen 14 maart en 7 juni en werd door Toerisme Vlaanderen uitbetaald begin september.
  Een tweede schijf m.b.t. de periode van 8 juni tot 31 augustus werd uitbetaald in de loop van november.
  Een derde schijf m.b.t. de periode van 1 september tot 30 november werd uitbetaald in februari.
 • De Vlaamse regering maakte begin april 2021 een extra budget van 5,175 miljoen euro vrij om ook in 2021 het omzetverlies van ALLE erkende jeugdverblijfcentra en hostels deels te kunnen compenseren. Concreet heeft de steun betrekking op de periode van 1 januari tot 30 april 2021. Aanvragen kan tot 1 augustus, de uitbetaling is voorzien ten laatste eind september.
 • Jeugdverblijfcentra die erfpacht betalen aan de Vlaamse overheid, worden in 2020 vrijgesteld van betaling.
 • De hinderpremie corona kon in het voorjaar 2020 aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die aan de voorwaarden voldoen. Belangrijkste voorwaarde is dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen).
 • De ondersteuningspremie corona (2000 euro) kan aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die kunnen aantonen dat ze in de periode van 8 juni tot 8 juli minstens 60 % omzetverlies hebben geleden in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Belangrijkste voorwaarde is, zoals bij de hinderpremie, dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen). De premie aanvragen kan tot 15 augustus.
 • Het Vlaams beschermingsmechanisme kan aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die kunnen aantonen dat ze tijdens een bepaalde periode minstens 60 % omzetverlies hebben geleden in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De premie bedraagt een vast percentage van de normale omzet en er gelden minimum- en maximumbedragen, naargelang het aantal voltijdse equivalenten in dienst.
  Belangrijkste voorwaarde is, zoals bij de hinderpremie en ondersteuningspremie, dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen).
  De details verschillen per periode:
  * Vlaams beschermingsmechanisme 1 (1 augustus tot 30 september) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 2 (1 of 19 oktober tot 15 november) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 3 (16 november tot 31 december) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 4 (1 tot 31 januari) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 5 (1 tot 28 februari) - aan te vragen tot 30 april
  * Vlaams beschermingsmechanisme 6 (1 tot 31 maart) - aan te vragen tot 15 mei
  * Vlaams beschermingsmechanisme 7 (1 tot 30 april) - aan te vragen tot 15 juni; de premie voor april zal eenmalig hoger liggen en wordt berekend op 15 % van het omzetverlies in dezelfde maand in 2019
  * Vlaams beschermingsmechanisme 8 (1 tot 31 mei) - aan te vragen tot 5 juli
  * Vlaams beschermingsmechanisme 9 (1 tot 30 juni) - aan te vragen tot 5 augustus, uiteraard enkel voor jeugdverblijfcentra die minstens 60 % omzetverlies hebben in de maand juni, in vergelijking met juni 2019
 • Jeugdverblijfcentra met een omzet van minstens 450 000 euro in de drie laatste kwartalen van 2019 komen ook in aanmerking voor het globalisatiemechanisme, indien boekhoudkundige verliezen werden gemaakt en minstens 60 % omzetverlies werd geleden in de drie laatste kwartalen van 2020. Reeds ontvangen coronasteun wordt wel in mindering gebracht.
 • Uitbaters die als zelfstandige een jeugdverblijfcentrum uitbaten, kunnen gebruik maken van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Dit is cumuleerbaar met de hinderpremie, ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme.
  De maatregel is verlengd tot 30 juni 2021.
 • Toeristische ondernemingen (ook jeugdverblijfcentra) die willen investeren in de heropstart, maar momenteel niet (meer) beschikken over het nodige kapitaal hiervoor, kunnen gebruik maken van het Vlaams stimulusprogramma voor toerisme. De steun heeft betrekking op investeringen in gezondheidsmaatregelen, ecologische duurzaamheid, digitalisering of professionalisering. Er wordt maximum 200 000 euro steun toegekend, jeugdverblijfcentra dienen 60 % van de steun binnen de vijf jaar terug te betalen. Aanvragen kan tot 31 maart 2021.
 • In 2020 en 2021 geldt voor jeugdverblijfcentra een vrijstelling op de bijdrage aan het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid).
 • Jeugdverblijfcentra die een jaarlijkse bijdrage betalen voor het afspelen van muziek, hebben recht op een gedeeltelijke compensatie van hun factuur voor 2021. Klik hier voor meer informatie rond deze korting.
 • Tijdelijke werkloosheid: werkgevers kunnen hiervan gebruik maken en daarbij verwijzen naar de gevolgen van het coronavirus. Tot 30 september 2021 kunnen ook jeugdverblijfcentra, indien nodig, blijven genieten van de vereenvoudigde procedure. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de RVA. Je vindt op deze website ook het formulier waarmee je je aanvraag als werkgever kan doen om in aanmerking te komen voor de vereenvoudigde procedure.
 • Een beperkt aantal jeugdverblijfcentra is btw-plichtig. Zij genoten in 2020 van een btw-verlaging naar 6 %, behalve op alcoholische dranken. Tot 30 september 2021 geldt opnieuw een verlaging van de btw naar 6 %, voor alle eten en drinken (ook alcohol).
 • Fiscale maatregelen: dit gaat vooral over spreiding van betaling bij belastingen en btw. Zo geldt er voor de horeca een uitstel van betaling van RSZ tot 15 december 2020. Dit uitstel werd automatisch toegekend.
 • Voor het derde kwartaal 2020 werd een premie voorzien die de kwartaalbedragen RSZ voor het derde kwartaal compenseert. Deze werd automatisch toegekend door de RSZ.
  Onder bepaalde voorwaarden geldt tijdens het tweede kwartaal van 2021 een RSZ-vrijstelling voor werknemers die in dienst worden gehouden.
  In het derde kwartaal van 2021 wordt een RSZ-vermindering toegekend aan werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra mensen aanwerven, dit voor een maximum van 5 mensen per vestiging.
 • Het gedeelte van de eindejaarspremie 2020 dat door werknemers verworven werd tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid, wordt gedekt door het Waarborg- en Sociaal Fonds van de Horeca.
 • In 2021 betaalt de federale regering de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld van de arbeiders in de horecasector. Werkgevers zijn hiervan dus vrijgesteld.
 • Betalingsuitstel kredieten: ondernemingen (ook non-profitorganisaties) die moeilijkheden ondervinden om de lening bij hun bank af te betalen, kunnen betalingsuitstel vragen voor de kapitaalsaflossing. De rente blijft wel doorlopen.
  Als de voorziene termijn van maximaal negen maanden is bereikt, engageren de banken zich om aan financieel gezonde bedrijven extra betalingsuitstel te verlenen tot 30 juni 2021.
 • De Vlaamse regering voorziet een heropstartlening aan een rentevoet van 1 %, om nieuwe voorraden (bijvoorbeeld voedsel) te kunnen inslaan bij de heropstart. Aanvragen is mogelijk tot 30 september 2021.
 • Uren van jobstudenten in de horeca tijdens het derde kwartaal van 2021 zullen niet worden meegeteld in hun jaarlijkse quotum van maximum 475 uur per jaar.
 • Toeristentaks: de toeristische sector vraagt een vrijstelling van de gemeentelijke toeristentaks tijdens de coronacrisis. Het aantal jeugdverblijfcentra dat vandaag toeristentaks betaalt, is gelukkig beperkt, maar voor de jeugdverblijfcentra die dit wel betalen, zou dit zeker een welkome maatregel zijn. We hadden hierover reeds contact met een aantal betrokken gemeentes.
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media betaalt de voorschotten van werkings- en personeelssubsidie in 2020 versneld uit. Dezelfde regeling geldt ook in 2021.
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media gaat flexibel om met het al dan niet behalen van minimumvoorwaarden voor werkings- en personeelssubsidie 2020, ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus. Deze maatregel zal ook van toepassing zijn in het subsidiejaar 2021.
 • Gratis hygiënepakketten: De Ambrassade, Colruyt en Vlaams minister van jeugd Dalle stelden bij de start van de kampzomer 2020 gratis hygiënepakketten ter beschikking. Ook jeugdverblijfcentra konden pakketten aanvragen.

Nog extra vragen?

Je vindt de antwoorden hopelijk terug op onze pagina met veelgestelde vragen. Of je neemt contact op met ons: ondersteuning@cjt.be of tel. 09/210.57.75.

© 2021 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK