Het coronavirus - gevolgen voor het jeugdtoerisme

(update 1 oktober 2021)

Er gelden geen officiële coronabeperkingen meer voor scholen, verenigingen.en niet-georganiseerde groepen. Jeugdverblijfcentra en kampeerterrreinen vallen onder een basisprotocol toerisme, dat gebaseerd is op het ministerieel besluit m.b.t. de coronapandemie.

Het mondmasker is niet langer verplicht in contacten met onze klanten, ook voor de middelbare scholen vervalt de mondmaskerplicht, maar het mondmasker blijft wel aanbevolen in contacten tussen medewerkers van het jeugdverblijfcentrum en verblijvende gasten als de social distancing (1,5 meter) niet kan gerealiseerd worden. Deze aanbeveling (geen verplichting dus) geldt ook voor onderlinge contacten tussen werknemers van het jeugdverblijfcentrum.

Op basis van het basisprotocol toerisme en rekening houdend met de maatregelen/aanbevelingen die voor onze doelgroepen gelden, hebben we een set richtlijnen uitgewerkt die je als leidraad kan gebruiken voor je werking in de rest van 2021. Op die manier ben je zeker dat je rekening houdt met alle nog geldende voorschriften en aanbevelingen als uitbater.

Welke groep mag onder welke voorwaarden komen?

In het ministerieel besluit worden private samenkomsten gedefinieerd als “een bijeenkomst waarbij de toegang wordt beperkt tot een bepaald publiek door middel van individuele uitnodigingen”. Als verenigingen of niet-georganiseerde groepen een verblijf organiseren, valt dit hieronder. Voor deze private samenkomsten geldt geen verplichting om een CO2-meter te installeren en zijn social distancing en mondmaskers binnen de groep evenmin van toepassing.

Opgelet: in eetruimtes waar tegelijkertijd verschillende groepen aanwezig zijn, kunnen we niet meer spreken over een private samenkomst en dan moeten de horecaregels wel worden toegepast. Er is dan verplicht een CO2-meter in de eetruimte.

Per soort groep worden wel nog een aantal aanbevelingen gehanteerd:

 • Meerdaagse uitstappen door Vlaamse scholen (lager + secundair) zijn toegelaten "conform de regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving (cultuur, sport, jeugd …)." Dit betekent concreet dat er geen beperkingen gelden, maar (na overleg met de onderwijskoepels) zijn dit richtlijnen die de scholen kunnen hanteren tijdens hun verblijf de komende weken. Ventileren blijft een groot aandachtspunt, de aanwezigheid van een CO2-meter is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen in de eetruimte. Behalve als je meerdere scholen tegelijk ontvangt, zie hierboven.
  Enkel voor Nederlandstalige Brusselse scholen gelden momenteel nog strengere regels van hogerhand: zij dienen wel nog rekening te houden met de richtlijnen van juni (dat betekent bijvoorbeeld werken in klasgroepen of verbod op openbaar vervoer).
  Voor Franstalige scholen is er vreemd genoeg nog geen duidelijkheid over de regels die zullen gelden in oktober, hoogstwaarschijnlijk zullen dit, zoals in september, dezelfde zijn als voor de Vlaamse scholen, behalve dan misschien wat betreft het dragen van mondmaskers.
  Het Vlaamse hoger onderwijs kan het nieuwe academiejaar opstarten zonder specifieke conronabeperkingen, ook zij kunnen dus meerdaagse activiteiten laten plaatsvinden. Voor Brusselse en Waalse hogescholen en universiteiten gelden soms iets strengere regels.
  Extra informatie vind je nog op onze pagina met veelgestelde vragen rond onderwijs.
 • De beperkingen voor jeugdverenigingen zijn opgeheven. De Ambrassade heeft wel een aantal richtlijnen geformuleerd voor jeugdwerkactiviteiten vanaf 1 oktober.
  Extra informatie vind je nog op onze pagina met veelgestelde vragen rond jeugdwerk.
 • De beperkingen voor sportverenigingen zijn opgeheven. Sport Vlaanderen publiceerde wel een basisprotocol met een aantal richtlijnen, we verwachten eerstdaags nog een update met de nieuwe regels vanaf 1 oktober.
 • De beperkingen voor sociaal-cultureel werk en volwassenenverenigingen zijn opgeheven. De Federatie verzamelde op hun website wel een aantal richtlijnen.
 • De beperkingen voor niet-georganiseerde groepen (oud-leiding, vrienden, families ...) zijn opgeheven. Ook de verplichte aanwezigheid van een CO2-meter vervalt dus.

De richtlijnen voor verenigingen en niet-georganiseerde groepen gelden voor alle groepen uit België. Aan Brusselse en Waalse groepen die een verblijf organiseren op Vlaams grondgebied, worden geen extra beperkingen opgelegd (uitzonderingen in het onderwijs, zie hierboven).

Voor buitenlandse groepen gelden tijdens hun activiteiten zowel de regels van het land van oorsprong als van ons land.

Daarnaast is reizen toegelaten binnen de Europese Unie, maar bij groepen die uit een rode zone komen, hebben alle +12-jarigen die langer dan 48 uur in België verblijven, een ingevuld PLF-formulier en een coronacertificaat nodig, dit betekent sinds twee weken volledig gevaccineerd, een negatieve PCR-test van maximum 72 uur oud of een herstelcertificaat (antistoffen aanwezig na het doormaken van een coronabesmetting). Een handig overzicht vind je op deze website van de Europese Unie, je kan er zowel land van vertrek als land van bestemming ingeven en dan lezen welke maatregelen moeten gevolgd worden bij het oversteken van de grens.

Nog andere vragen over de ontvangst van groepen? Neem een kijkje bij het algemene luik van de veelgestelde vragen.

Overmacht en annuleren

Wanneer precies overmacht kan worden ingeroepen en wat de precieze (financiële) gevolgen zijn, is complexe materie. We wonnen daarom juridisch advies in, je vindt hier de belangrijkste conclusies.

Steunmaatregelen

 • De Vlaamse regering maakte begin juni 2020 een budget van 12,1 miljoen euro vrij voor steunmaatregelen voor omzetverlies in ALLE erkende jeugdverblijfcentra. Een eerste schijf had betrekking op de periode tussen 14 maart en 7 juni en werd door Toerisme Vlaanderen uitbetaald begin september.
  Een tweede schijf m.b.t. de periode van 8 juni tot 31 augustus werd uitbetaald in de loop van november.
  Een derde schijf m.b.t. de periode van 1 september tot 30 november werd uitbetaald in februari.
 • De Vlaamse regering maakte begin april 2021 een extra budget van 5,175 miljoen euro vrij om ook in 2021 het omzetverlies van ALLE erkende jeugdverblijfcentra en hostels deels te kunnen compenseren. Concreet heeft de steun betrekking op de periode van 1 januari tot 30 april 2021. Aanvragen kan tot 1 augustus, de uitbetaling is voorzien voor de eerste helft van oktober.
 • Jeugdverblijfcentra die erfpacht betalen aan de Vlaamse overheid, worden in 2020 vrijgesteld van betaling.
 • De hinderpremie corona kan aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die aan de voorwaarden voldoen. Belangrijkste voorwaarde is dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen). Niet meer aan te vragen.
 • De ondersteuningspremie corona (2000 euro) kan aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die kunnen aantonen dat ze in de periode van 8 juni tot 8 juli 2020 minstens 60 % omzetverlies hebben geleden in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Belangrijkste voorwaarde is, zoals bij de hinderpremie, dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen). Niet meer aan te vragen.
 • Het Vlaams beschermingsmechanisme kan aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die kunnen aantonen dat ze tijdens een bepaalde periode minstens 60 % omzetverlies hebben geleden in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De premie bedraagt een vast percentage van de normale omzet en er gelden minimum- en maximumbedragen, naargelang het aantal voltijdse equivalenten in dienst.
  Belangrijkste voorwaarde is, zoals bij de hinderpremie en ondersteuningspremie, dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen).
  De details verschillen per periode:
  * Vlaams beschermingsmechanisme 1 (1 augustus tot 30 september 2020) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 2 (1 of 19 oktober tot 15 november 2020) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 3 (16 november tot 31 december 2020) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 4 (1 tot 31 januari 2021) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 5 (1 tot 28 februari 2021) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 6 (1 tot 31 maart 2021) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 7 (1 tot 30 april 2021) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 8 (1 tot 31 mei 2021) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 9 (1 tot 30 juni 2021) - niet meer aan te vragen
  Voor het Vlaams beschermingsmechanisme voor de periode juli-september 2021.komen jeugdverblijfcentra niet langer in aanmerking.
 • Jeugdverblijfcentra met een omzet van minstens 450 000 euro in de drie laatste kwartalen van 2019 komen ook in aanmerking voor het globalisatiemechanisme, indien boekhoudkundige verliezen werden gemaakt en minstens 60 % omzetverlies werd geleden in de drie laatste kwartalen van 2020. Reeds ontvangen coronasteun wordt wel in mindering gebracht. Niet meer aan te vragen.
 • Uitbaters die als zelfstandige een jeugdverblijfcentrum uitbaten, kunnen gebruik maken van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Dit is cumuleerbaar met de hinderpremie, ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme.
  De maatregel is verlengd tot 30 juni 2021. Niet meer aan te vragen.
 • Toeristische ondernemingen (ook jeugdverblijfcentra) die willen investeren in de heropstart, maar momenteel niet (meer) beschikken over het nodige kapitaal hiervoor, kunnen gebruik maken van het Vlaams stimulusprogramma voor toerisme. De steun heeft betrekking op investeringen in gezondheidsmaatregelen, ecologische duurzaamheid, digitalisering of professionalisering. Er wordt maximum 200 000 euro steun toegekend, jeugdverblijfcentra dienen 60 % van de steun binnen de vijf jaar terug te betalen. Niet meer aan te vragen.
 • In 2020 en 2021 geldt voor jeugdverblijfcentra een vrijstelling op de bijdrage aan het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid).
 • Jeugdverblijfcentra die een jaarlijkse bijdrage betalen voor het afspelen van muziek, hebben recht op een gedeeltelijke compensatie van hun factuur voor 2021. Klik hier voor meer informatie rond deze korting.
 • Tijdelijke werkloosheid: werkgevers kunnen hiervan gebruik maken en daarbij verwijzen naar de gevolgen van het coronavirus. Tot 31 december 2021 kunnen ook jeugdverblijfcentra, indien nodig, blijven genieten van de vereenvoudigde procedure. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de RVA. Je vindt op deze website ook het formulier waarmee je je aanvraag als werkgever kan doen om in aanmerking te komen voor de vereenvoudigde procedure. Hou er wel rekening mee dat je in periodes van economische werkloosheid zeker geen mensen tewerkstelt via bijvoorbeeld flexijobs of studentenarbeid.
 • Een beperkt aantal jeugdverblijfcentra is btw-plichtig. Zij genoten in 2020 van een btw-verlaging naar 6 %, behalve op alcoholische dranken. Tot 30 september 2021 geldt opnieuw een verlaging van de btw naar 6 %, voor alle eten en drinken (ook alcohol).
 • Fiscale maatregelen: dit gaat vooral over spreiding van betaling bij belastingen en btw. Zo geldt er voor de horeca een uitstel van betaling van RSZ tot 15 december 2020. Dit uitstel werd automatisch toegekend.
 • Voor het derde kwartaal 2020 werd een premie voorzien die de kwartaalbedragen RSZ voor het derde kwartaal compenseert. Deze werd automatisch toegekend door de RSZ.
  Onder bepaalde voorwaarden geldt tijdens het tweede kwartaal van 2021 een RSZ-vrijstelling voor werknemers die in dienst worden gehouden.
  In het derde kwartaal van 2021 wordt een RSZ-vermindering toegekend aan werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra mensen aanwerven, dit voor een maximum van 5 mensen per vestiging.
 • Het gedeelte van de eindejaarspremie 2020 dat door werknemers verworven werd tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid, wordt gedekt door het Waarborg- en Sociaal Fonds van de Horeca.
 • In 2021 betaalt de federale regering de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld van de arbeiders in de horecasector. Werkgevers zijn hiervan dus vrijgesteld.
 • Betalingsuitstel kredieten: ondernemingen (ook non-profitorganisaties) die moeilijkheden ondervinden om de lening bij hun bank af te betalen, kunnen betalingsuitstel vragen voor de kapitaalsaflossing. De rente blijft wel doorlopen.
  Als de voorziene termijn van maximaal negen maanden is bereikt, engageren de banken zich om aan financieel gezonde bedrijven extra betalingsuitstel te verlenen tot 30 juni 2021.
 • De Vlaamse regering voorziet een heropstartlening aan een rentevoet van 1 %, om nieuwe voorraden (bijvoorbeeld voedsel) te kunnen inslaan bij de heropstart. Niet meer aan te vragen.
 • Uren van jobstudenten in de horeca tijdens het derde kwartaal van 2021 zullen niet worden meegeteld in hun jaarlijkse quotum van maximum 475 uur per jaar.
 • Toeristentaks: de toeristische sector vraagt een vrijstelling van de gemeentelijke toeristentaks tijdens de coronacrisis. Het aantal jeugdverblijfcentra dat vandaag toeristentaks betaalt, is gelukkig beperkt, maar voor de jeugdverblijfcentra die dit wel betalen, zou dit zeker een welkome maatregel zijn. We hadden hierover reeds contact met een aantal betrokken gemeentes.
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media betaalt de voorschotten van werkings- en personeelssubsidie in 2020 versneld uit. Dezelfde regeling geldt ook in 2021.
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media gaat flexibel om met het al dan niet behalen van minimumvoorwaarden voor werkings- en personeelssubsidie 2020, ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus. Deze maatregel zal ook van toepassing zijn in het subsidiejaar 2021.
 • Gratis hygiënepakketten: De Ambrassade, Colruyt en Vlaams minister van jeugd Dalle stelden bij de start van de kampzomer 2020 gratis hygiënepakketten ter beschikking. Ook jeugdverblijfcentra konden pakketten aanvragen.

Nog extra vragen?

Je vindt de antwoorden hopelijk terug op onze pagina met veelgestelde vragen. Of je neemt contact op met ons: ondersteuning@cjt.be of tel. 09/210.57.75.

© 2021 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK