Het coronavirus - gevolgen voor het jeugdtoerisme

Het coronavirus heeft ons leven volledig omgegooid. CJT probeert zo goed als mogelijk de gevolgen voor het jeugdtoerisme in kaart te brengen en waar mogelijk te beperken en staat ook in nauw contact met de overheid. Een stand van zaken van wat we vandaag weten en kunnen adviseren …

Heropstart

Uitgangspunt is het protocol voor jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen. Op basis hiervan kan je een eigen draaiboek opstellen voor je jeugdverblijfcentrum of kampeerterrein.

Op onze documentenpagina vind je handleidingen en gidsen m.b.t.

 • heropstart
 • schoonmaken en desinfecteren
 • medewerkers
 • noodprocedure
 • legionella

Welke groep mag wanneer en onder welke voorwaarden komen?

Tussen 1 juli en 31 augustus:

 • Alle zomerkampen voor jeugd zijn toegestaan, dit wordt in de FAQ’s omschreven als “sport-, artistieke, taal- en jeugdkampen”. Ook multifunctionele centra (MFC’s) mogen op kamp gaan. Allen volgen zij het protocol en de draaiboeken van De Ambrassade, op basis van de ondertussen bekende contactbubbels van maximum 50 personen. Enkel voor de sportkampen heeft Sport Vlaanderen een eigen protocol uitgeschreven, gebaseerd op dat van het jeugdwerk.
 • Scholen die een ‘kampje’ organiseren tijdens de zomervakantie, vallen onder bovenstaande regels, omdat het verblijf in de vrije tijd plaatsvindt.
 • Sport Vlaanderen heeft een protocol geschreven voor “kampen voor volwassenen en senioren”, dat (tot ieders verbazing) ook gebaseerd is op het protocol van het jeugdwerk. Dus ook met bubbels van maximaal 50 personen.
 • Voor andere volwassenenverenigingen (bijv. sociaal-cultureel werk) geldt dat groepen maximum 50 personen groot zijn, met inachtneming van de afstandsregel van anderhalve meter. Een protocol is te raadplegen bij De Federatie, al staat daar weinig concreets in over meerdaagse uitstappen.
 • Voor niet-georganiseerde volwassenengroepen (vrienden, families ...) zijn groepen tot 15 personen welkom.
 • Buitenlandse groepen zijn welkom als het land van oorsprong zelf de grens opent en voldaan wordt aan bovenstaande vereisten én aan de eventuele extra eisen die door het land van oorsprong worden opgelegd. Hier vind je bijvoorbeeld de spelregels voor Nederlandse jeugdgroepen.

Vanaf 1 september:

De jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen zijn voor onbepaalde duur geopend, maar wat met de groepen?

 • Scholen mogen meerdaagse uitstappen organiseren op het moment dat de coronapandemie zich in code groen (vaccin) of code geel (laag risico) bevindt. Vandaag is de verwachting dat de code geel zal gelden bij de start van het nieuwe schooljaar. We werken de komende weken aan een aangepast protocol, in overleg met het onderwijjsveld.
 • Voor jeugdwerk is er nog geen duidelijkheid.
 • Tot nader order zijn alle groepen tot maximum 15 personen welkom.

Annulatieregeling

We spreken van overmacht wanneer de overheid logies verbiedt om te openen of groepen verbiedt om een meerdaags verblijf te organiseren. Het is dan aan uitbater en groep om samen tot een 'minnelijke schikking' te komen, bijvoorbeeld door te werken met vouchers. Jeugdverblijfcentra die naast overnachting en maaltijden, ook betalende activiteiten aanbieden aan de groepen, dienen rekening te houden met de regelgeving rond pakketreizen.

Voor boekingen die geannuleerd worden en waarbij geen overmacht kan worden ingeroepen, adviseren we om in eerste instantie de annulatievoorwaarden te hanteren. In sommige gevallen kan omboeken naar een later moment een oplossing zijn, maar dan liefst in een periode die anders niet verhuurd zou geraken, anders komt het in de feiten neer op een kosteloze annulatie.

Steunmaatregelen

 • De Vlaamse regering maakte begin juni een budget van 12,1 miljoen euro vrij voor steunmaatregelen voor omzetverlies in ALLE erkende jeugdverblijfcentra. We bekijken samen met minister van toerisme Demir en Toerisme Vlaanderen hoe de middelen het meest efficiënt kunnen toegewezen worden aan alle erkende jeugdverblijfcentra die verliezen hebben geleden.
  Toerisme Vlaanderen zal hierover begin juli contact opnemen met alle erkende jeugdverblijfcentra. Een eerste uitbetaling wordt verwacht eind augustus.
 • Jeugdverblijfcentra die erfpacht betalen aan de Vlaamse overheid, worden in 2020 vrijgesteld van betaling.
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media betaalt de voorschotten van werkings- en personeelssubsidie in 2020 versneld uit.
 • De hinderpremie corona (4000 euro voor de periode tussen 14 maart en 5 april, 160 euro per bijkomende sluitingsdag (d.i. tussen 6 april en 7 juni) kon aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die aan de voorwaarden voldoen. Belangrijkste voorwaarde is dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen).
 • De ondersteuningspremie corona (2000 euro) kan aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die kunnen aantonen dat ze in de periode van 8 juni tot 8 juli minstens 60 % omzetverlies hebben geleden in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Belangrijkste voorwaarde is, zoals bij de hinderpremie, dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen). De premie aanvragen zal pas mogelijk zijn in de loop van de maand juli, tot ten laatste 15 augustus.
 • Uitbaters die als zelfstandige een jeugdverblijfcentrum uitbaten, kunnen gebruik maken van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Dit is cumuleerbaar met de hinderpremie en aanvullende compensatiepremie en de regeling is verlengd tot 31 augustus.
 • Tijdelijke werkloosheid: werkgevers kunnen hiervan gebruik maken en daarbij verwijzen naar de gevolgen van het coronavirus. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de RVA. De federale regering heeft op 6 juni beslist om dit systeem voor de horeca te verlengen tot eind 2020.
 • Een beperkt aantal jeugdverblijfcentra is btw-plichtig. Zij genieten van de btw-verlaging naar 6 %, behalve op alcoholische dranken en dit tot 31 december 2020.
 • Fiscale maatregelen: dit gaat vooral over spreiding van betaling bij belastingen en btw. Zo geldt er voor de horeca een uitstel van betaling van RSZ tot 15 december 2020. Dit uitstel wordt automatisch toegekend. Extra uitleg op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
 • Betalingsuitstel kredieten: ondernemingen die moeilijkheden ondervinden om de lening bij hun bank af te betalen, kunnen gedurende zes maanden betalingsuitstel vragen voor de kapitaalsaflossing. De rente blijft wel doorlopen. Dit is het resultaat van afspraken tussen minister van financiën De Croo en de bankensector. We hebben er bij de overheid sinds het begin van de coronacrisis steeds op aangedrongen om dit soort tegemoetkomingen ook toegankelijk te maken voor non-profitorganisaties en daar werd rekening mee gehouden.
 • Toeristentaks: de toeristische sector vraagt een vrijstelling van de gemeentelijke toeristentaks tijdens de coronacrisis, maar liefst ook in de herstelperiode nadien, tot minstens eind 2020. Het aantal jeugdverblijfcentra dat vandaag toeristentaks betaalt, is gelukkig beperkt, maar voor de jeugdverblijfcentra die dit wel betalen, zou dit zeker een welkome maatregel zijn. We hadden hierover reeds contact met een aantal betrokken gemeentes.
 • Gratis hygiënepakketten: De Ambrassade, Colruyt en minister van jeugd Dalle stellen 20 000 gratis hygiënepakketten ter beschikking. Ook jeugdverblijfcentra konden pakketten aanvragen.
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media belooft om flexibel om te gaan met het al dan niet behalen van reglementering en voorwaarden voor werkings- en personeelssubsidie, ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus.
 • Minister van jeugd Dalle maakte ook enkele initiatieven bekend t.a.v. jeugdverenigingen die weekends, kampen, cursussen e.d. moesten annuleren, wat onrechtstreeks ook jeugdverblijfcentra ten goede komt. Zo kunnen niet-teruggevraagde inschrijvingskosten voor -12-jarigen toch fiscaal afgetrokken worden onder de post kinderopvang.

Nog extra vragen?

Je vindt de antwoorden hopelijk terug op onze pagina met veelgestelde vragen. Of je neemt contact op met ons: ondersteuning@cjt.be of tel. 09/210.57.75.

© 2020 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK