Het coronavirus - gevolgen voor het jeugdtoerisme

(update 22 december 2021)

Het Overlegcomité en daarop aansluitend het onderwijsoverleg van 22 december hebben voor duidelijkheid gezorgd. Geen jeugd- en sportkampen met overnachtingen en geen meerdaagse schooluitstappen tot 28 januari. Enkel niet-verenigingen (vrienden, families ...) kunnen de komende weken overnachten. Dat voelt, op z'n zachtst gezegd, wrang aan.

Indien een verblijf mogelijk is, geldt het (algemene) basisprotocol toerisme (update 26 november, dus nog niet aangepast aan de meest recente koninklijke besluiten). Hieronder beschrijven we wel de actuele regels, rekening houdend met onze dagelijkse realiteit.

Maar eerst het overzicht: welke groepen mogen wel of niet komen?

 • Meerdaagse uitstappen door Nederlandstalige scholen (lager + secundair) zijn verboden tot minstens 28 januari. Net zoals vorig schooljaar hebben we afgesproken om de situatie telkens een maand op voorhand te evalueren. Zo kunnen we snel schakelen als de besmettingscijfers opnieuw dalen. Vanaf er weer meerdaagse verblijven mogelijk zijn, gebeurt dit "conform de regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving (cultuur, sport, jeugd …)."
  Daguitstappen zijn mogelijk, op voorwaarde dat de klasgroepen "zo veel mogelijk" gescheiden blijven.
  Voor hoger onderwijs geldt geen formeel verbod, maar worden universiteiten en hogescholen geacht om zelf een verstandige afweging te maken. In de meeste gevallen betekent dat het schrappen van overnachtingen, tenzij het curriculum het meerdaags verblijf noodzakelijk maakt.
  Voor Franstalige scholen (lager + secundair) geldt reeds een verbod op meerdaagse uitstappen tot de krokusvakantie.
 • Activiteiten met overnachting door jeugdverenigingen zijn verboden tot 28 januari.
  Extra informatie vind je steeds op de website van De Ambrassade.
 • Sportkampen met overnachting zijn verboden tot 28 januari.
 • De koepel van het sociaal-cultureel werk verbiedt overnachtingen tot 28 januari. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van De Federatie.
 • Niet-georganiseerde groepen (vrienden, families ...) kunnen overnachten rekening houdend met de capaciteit van het jeugdverblijf, ook als deze hoger ligt dan 15 personen. Als de groep uit meer dan 15 personen bestaat, is het niet toegestaan om binnen extra gasten te ontvangen.
  Het gebruik van zelftesten is sterk aanbevolen. Voor groepen van meer dan 50 personen is een mondmasker verplicht vanaf de leeftijd van 6 jaar.

De richtlijnen voor verenigingen en niet-georganiseerde groepen gelden voor alle groepen uit België. Voor buitenlandse groepen gelden tijdens hun activiteiten zowel de regels van het land van oorsprong als van ons land.

Daarnaast is reizen toegelaten binnen de Europese Unie. Een handig overzicht vind je op deze website van de Europese Unie, je kan er zowel land van vertrek als land van bestemming ingeven en dan lezen welke maatregelen moeten gevolgd worden bij het oversteken van de grens.

Wat bij groepsverblijven waarbij maaltijden worden aangeboden (in het koninklijk besluit omschreven als “eet- en drankgelegenheden”)?

 • Een corona safe ticket, in combinatie met een identificatiebewijs, dient door de uitbater opgevraagd te worden aan +16-jarigen. Om de QR-code te scannen, kan je gebruik maken van deze app.
 • De uitbater informeert klanten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen.
 • De uitbater stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de klanten.
 • De uitbater neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 • De uitbater zorgt voor een goede verluchting.
 • De openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden.
 • In de besloten ruimten van de eet- en drankgelegenheden is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting onmiddellijk te worden gesloten.
 • Het mondmasker is verplicht voor personeel en voor iedereen vanaf 6 jaar in de eetzaal, behalve als men zit.
 • Er wordt gegeten aan tafels van maximum 6 personen. Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegeteld hierbij.

De CO2-meter is dus noodzakelijk vanaf het moment dat maaltijden worden aangeboden. Voor de aankoop van CO2-meters kan je nog tot 31 december intekenen op onze samenaankoop. Wegens de grote vraag momenteel dien je wel rekening te houden met een leveringstijd van een zestal weken.

Nog andere vragen over de ontvangst van groepen? Neem een kijkje bij het algemene luik van de veelgestelde vragen.

Overmacht en annuleren

Wanneer precies overmacht kan worden ingeroepen en wat de precieze (financiële) gevolgen zijn, is complexe materie. We wonnen daarom juridisch advies in, je vindt hier de belangrijkste conclusies.

Steunmaatregelen

 • De Vlaamse regering maakte begin juni 2020 een budget van 12,1 miljoen euro vrij voor steunmaatregelen voor omzetverlies in ALLE erkende jeugdverblijfcentra. Een eerste schijf had betrekking op de periode tussen 14 maart en 7 juni en werd door Toerisme Vlaanderen uitbetaald begin september.
  Een tweede schijf m.b.t. de periode van 8 juni tot 31 augustus werd uitbetaald in de loop van november.
  Een derde schijf m.b.t. de periode van 1 september tot 30 november werd uitbetaald in februari.
 • De Vlaamse regering maakte begin april 2021 een extra budget van 5,175 miljoen euro vrij om ook in 2021 het omzetverlies van ALLE erkende jeugdverblijfcentra en hostels deels te kunnen compenseren. Concreet heeft de steun betrekking op de periode van 1 januari tot 30 april 2021. Aanvragen kan tot 1 augustus, de uitbetaling vond eind november plaats.
 • We zijn momenteel in gesprek over extra sectorspecifieke steunmaatregelen om de gevolgen van de vierde golf op te vangen.
 • Jeugdverblijfcentra die erfpacht betalen aan de Vlaamse overheid, worden in 2020 vrijgesteld van betaling.
 • De hinderpremie corona kan aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die aan de voorwaarden voldoen. Belangrijkste voorwaarde is dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen). Niet meer aan te vragen.
 • De ondersteuningspremie corona (2000 euro) kan aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die kunnen aantonen dat ze in de periode van 8 juni tot 8 juli 2020 minstens 60 % omzetverlies hebben geleden in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Belangrijkste voorwaarde is, zoals bij de hinderpremie, dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen). Niet meer aan te vragen.
 • Het Vlaams beschermingsmechanisme kan aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die kunnen aantonen dat ze tijdens een bepaalde periode minstens 60 % omzetverlies hebben geleden in vergelijking met dezelfde periode in 2019. De premie bedraagt een vast percentage van de normale omzet en er gelden minimum- en maximumbedragen, naargelang het aantal voltijdse equivalenten in dienst.
  Belangrijkste voorwaarde is, zoals bij de hinderpremie en ondersteuningspremie, dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen).
  De details verschillen per periode:
  * Vlaams beschermingsmechanisme 1 (1 augustus tot 30 september 2020) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 2 (1 of 19 oktober tot 15 november 2020) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 3 (16 november tot 31 december 2020) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 4 (1 tot 31 januari 2021) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 5 (1 tot 28 februari 2021) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 6 (1 tot 31 maart 2021) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 7 (1 tot 30 april 2021) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 8 (1 tot 31 mei 2021) - niet meer aan te vragen
  * Vlaams beschermingsmechanisme 9 (1 tot 30 juni 2021) - niet meer aan te vragen
  * Voor het Vlaams beschermingsmechanisme voor de periode juli-december 2021.komen jeugdverblijfcentra niet in aanmerking.
  * Momenteel worden de voorwaarden uitgewerkt voor een nieuw Vlaams beschermingsmechanisme in 2022. We zijn momenteel in gesprek met het kabinet van minister van economie Crevits over sommige moeilijk haalbare voorwaarden (o.m. omzetverlies van minstens 30 % aantonen voor laatste kwartaal 2021) en de noodzaak van een ruimer steunpakket, indien opnieuw een langere periode van leegstand.
 • Jeugdverblijfcentra met een omzet van minstens 450 000 euro in de drie laatste kwartalen van 2019 komen ook in aanmerking voor het globalisatiemechanisme, indien boekhoudkundige verliezen werden gemaakt en minstens 60 % omzetverlies werd geleden in de drie laatste kwartalen van 2020. Reeds ontvangen coronasteun wordt wel in mindering gebracht. Niet meer aan te vragen.
 • Uitbaters die als zelfstandige een jeugdverblijfcentrum uitbaten, kunnen gebruik maken van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Dit is cumuleerbaar met de hinderpremie, ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme. De maatregel wordt opnieuw geactiveerd vanaf december 2021.
 • Toeristische ondernemingen (ook jeugdverblijfcentra) die willen investeren in de heropstart, maar momenteel niet (meer) beschikken over het nodige kapitaal hiervoor, kunnen gebruik maken van het Vlaams stimulusprogramma voor toerisme. De steun heeft betrekking op investeringen in gezondheidsmaatregelen, ecologische duurzaamheid, digitalisering of professionalisering. Er wordt maximum 200 000 euro steun toegekend, jeugdverblijfcentra dienen 60 % van de steun binnen de vijf jaar terug te betalen. Niet meer aan te vragen.
 • In 2020 en 2021 geldt voor jeugdverblijfcentra een vrijstelling op de bijdrage aan het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid).
 • Jeugdverblijfcentra die een jaarlijkse bijdrage betalen voor het afspelen van muziek, hebben recht op een gedeeltelijke compensatie van hun factuur voor 2021. Klik hier voor meer informatie rond deze korting.
 • Tijdelijke werkloosheid: werkgevers kunnen hiervan gebruik maken en daarbij verwijzen naar de gevolgen van het coronavirus. Tot 31 maart 2022 kunnen ook jeugdverblijfcentra, indien nodig, blijven genieten van de vereenvoudigde procedure. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de RVA. Je vindt op deze website ook het formulier waarmee je je aanvraag als werkgever kan doen om in aanmerking te komen voor de vereenvoudigde procedure. Hou er wel rekening mee dat je in periodes van economische werkloosheid zeker geen mensen tewerkstelt via bijvoorbeeld flexijobs of studentenarbeid.
 • Een beperkt aantal jeugdverblijfcentra is btw-plichtig. Zij genoten in 2020 van een btw-verlaging naar 6 %, behalve op alcoholische dranken. Tot 30 september 2021 geldt opnieuw een verlaging van de btw naar 6 %, voor alle eten en drinken (ook alcohol).
 • Fiscale maatregelen: dit gaat vooral over spreiding van betaling bij belastingen en btw. Zo gold er voor de horeca een uitstel van betaling van RSZ tot 15 december 2020. Dit uitstel werd automatisch toegekend.
  Ook in 2022 wordt uitstel van betaling verleend, hierover volgen binnenkort meer details.
 • Voor het derde kwartaal 2020 werd een premie voorzien die de kwartaalbedragen RSZ voor het derde kwartaal compenseert. Deze werd automatisch toegekend door de RSZ.
  Onder bepaalde voorwaarden geldt tijdens het tweede kwartaal van 2021 een RSZ-vrijstelling voor werknemers die in dienst worden gehouden.
  In het derde kwartaal van 2021 wordt een RSZ-vermindering toegekend aan werkgevers die tijdelijk werkloos gestelde werknemers terughalen en/of extra mensen aanwerven, dit voor een maximum van 5 mensen per vestiging.
 • Het gedeelte van de eindejaarspremie 2020 dat door werknemers verworven werd tijdens de periodes van tijdelijke werkloosheid, wordt gedekt door het Waarborg- en Sociaal Fonds van de Horeca.
 • In 2021 betaalt de federale regering de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld van de arbeiders in de horecasector. Werkgevers zijn hiervan dus vrijgesteld.
 • Betalingsuitstel kredieten: ondernemingen (ook non-profitorganisaties) die moeilijkheden ondervinden om de lening bij hun bank af te betalen, kunnen betalingsuitstel vragen voor de kapitaalsaflossing. De rente blijft wel doorlopen.
  Als de voorziene termijn van maximaal negen maanden is bereikt, engageren de banken zich om aan financieel gezonde bedrijven extra betalingsuitstel te verlenen tot 30 juni 2021.
 • De Vlaamse regering voorziet een heropstartlening aan een rentevoet van 1 %, om nieuwe voorraden (bijvoorbeeld voedsel) te kunnen inslaan bij de heropstart. Niet meer aan te vragen.
 • Uren van jobstudenten in de horeca tijdens het derde kwartaal van 2021 zullen niet worden meegeteld in hun jaarlijkse quotum van maximum 475 uur per jaar.
 • Toeristentaks: de toeristische sector vraagt een vrijstelling van de gemeentelijke toeristentaks tijdens de coronacrisis. Het aantal jeugdverblijfcentra dat vandaag toeristentaks betaalt, is gelukkig beperkt, maar voor de jeugdverblijfcentra die dit wel betalen, zou dit zeker een welkome maatregel zijn. We hadden hierover reeds contact met een aantal betrokken gemeentes.
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media betaalt de voorschotten van werkings- en personeelssubsidie in 2020 versneld uit. Dezelfde regeling geldt ook in 2021 en we hebben de vraag gesteld om dit ook in 2022 mogelijk te maken.
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media gaat flexibel om met het al dan niet behalen van minimumvoorwaarden voor werkings- en personeelssubsidie 2020, ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus. Deze maatregel is ook van toepassing in het subsidiejaar 2021 en we hebben de vraag gesteld om dit ook in 2022 mogelijk te maken.
 • Gratis hygiënepakketten: De Ambrassade, Colruyt en Vlaams minister van jeugd Dalle stelden bij de start van de kampzomer 2020 gratis hygiënepakketten ter beschikking. Ook jeugdverblijfcentra konden pakketten aanvragen.

Nog extra vragen?

Je vindt de antwoorden hopelijk terug op onze pagina met veelgestelde vragen. Of je neemt contact op met ons: ondersteuning@cjt.be of tel. 09/210.57.75.

© 2022 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK