Het coronavirus - gevolgen voor het jeugdtoerisme

Het coronavirus heeft ons leven volledig omgegooid. CJT probeert zo goed als mogelijk de gevolgen voor het jeugdtoerisme in kaart te brengen en waar mogelijk te beperken en staat ook in nauw contact met de overheid. Een stand van zaken van wat we vandaag weten en kunnen adviseren …

Heropstart

Uitgangspunt is het protocol voor jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen, goedgekeurd door Toerisme Vlaanderen. Op basis hiervan kan je een eigen draaiboek opstellen voor je jeugdverblijfcentrum of kampeerterrein. In de week van 26 oktober publiceren we een aangepast protocol.

Op onze documentenpagina vind je handleidingen en gidsen m.b.t.

 • heropstart
 • schoonmaken en desinfecteren
 • medewerkers
 • noodprocedure
 • legionella

Welke groep mag wanneer en onder welke voorwaarden komen?

De jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen zijn voor onbepaalde duur geopend, maar wat met de groepen?

 • Voor het Vlaamse onderwijs gelden algemene draaiboeken. Ten laatste vanaf de herfstvakantie en tot nader order geldt code oranje in het onderwijs en zijn alle meerdaagse uitstappen verboden.
  Kleuter- en lager onderwijs zijn welkom op voorwaarde dat de school gelegen is in een gemeente met kleurcode geel. Er is geen specifiek protocol of draaiboek voor meerdaagse schooluitstappen. Deze scholen zijn welkom op basis van een eigen risicoanalyse of kunnen de richtlijnen volgen die we hebben uitgeschreven samen met de onderwijskoepels. Vanaf de herstvakantie bevindt het basisonderwijs zich verplicht in code oranje en zijn meerdaagse uitstappen dus niet meer mogelijk. Tot aan de herfstvakantie kunnen lagere scholen kiezen vanaf welk moment ze in code oranje gaan.
  Voor secundair onderwijs geldt tot 31 december een verbod op meerdaagse uitstappen, zelfs in code geel. Dit in tegenstelling tot wat in juni werd meegedeeld. Voor het tweede en derde trimester volgt later op het najaar een evaluatie, afhankelijk van het verloop van de pandemie.
  Voor hoger onderwijs geldt geen formeel verbod, maar moeten hogescholen en universiteiten zelf een risicoanalyse opstellen. Als ze echter aan alle eisen moeten voldoen uit de draaiboeken, is het allesbehalve evident om meerdaagse uitstappen voor studenten te organiseren.
 • Voor jeugdwerk kunnen we voor de uitgebreide regels verwijzen naar de website van De Ambrassade. Minstens tot 19 november bevindt het jeugdwerk zich in code rood. Overnachtingen zijn verboden tijdens de schoolweken. Tijdens de herfstvakantie (30 oktober tot 8 november) zijn meerdaagse verblijven enkel mogelijk voor -12 en als het over kampen van minstens 4 nachten gaat, ook voor 12-14-jarigen. In dat laatste geval gelden wel de regels van social distancing. Heel wat antwoorden vind je ook op onze lijst met veelgestelde vragen.
 • Sport bevindt zich minstens tot 19 november in code rood. Voor sportkampen worden in grote lijnen de regels van het jeugdwerk gevolgd (zie hierboven). Als de draaiboeken definitief zijn, voorzien we hier de link.
 • Ook cultuur gaat in code rood, minstens tot 19 november. Het cultuurprotocol legt algemeen een aantal strenge regels op, die een meerdaags verblijf praktisch onhaalbaar maken, het wordt dan ook ten sterkste afgeraden door de sectorfederaties. Het lijkt er wel op dat cultuurkampen (dans, theater, zang, musical …) voor kinderen tot 12 jaar zijn toegelaten tijdens de herfstvakantie, we zoeken dit de komende dagen nog verder uit.
 • Verenigingen of clubs die zich niet kunnen beroepen op een goedgekeurd sectorprotocol, kunnen sowieso geen meerdaagse verblijjven organiseren.
 • Voor niet-georganiseerde groepen (vrienden, families ...) geldt vanaf 19 oktober de beperking dat elk individu zijn/haar eigen sociale bubbel mag uitbreiden met maximaal vaste 1 nauw contact (kinderen jonger dan 12 buiten beschouwing gelaten). Daarbovenop mag een groep nooit groter zijn dan 4 personen (kinderen jonger dan 12 buiten beschouwing gelaten). Dit in acht genomen is het praktisch niet mogelijk om momenteel vrienden- en familiegroepen te ontvangen in jeugdverblijfcentra. Ook voor het vervolg van het najaar zijn we weinig hoopvol om veel niet-georganiseerde groepen te kunnen verwelkomen.

Bovenstaande geldt niet alleen voor Vlaamse groepen. Voor Brusselse en Waalse groepen zijn de regels grotendeels gelijklopend. Voor buitenlandse groepen gelden zowel de regels van het land van oorsprong als van ons land.

Annulatieregeling

We spreken van overmacht wanneer de overheid logies verbiedt om te openen of groepen verbiedt om een meerdaags verblijf te organiseren. Het is dan aan uitbater en groep om samen tot een 'minnelijke schikking' te komen, bijvoorbeeld door te werken met vouchers. Jeugdverblijfcentra die naast overnachting en maaltijden, ook betalende activiteiten aanbieden aan de groepen, dienen rekening te houden met de regelgeving rond pakketreizen.

Voor boekingen die geannuleerd worden en waarbij geen overmacht kan worden ingeroepen (bijvoorbeeld lagere scholen in code geel), adviseren we om in eerste instantie de annulatievoorwaarden te hanteren. In sommige gevallen kan omboeken naar een later moment een oplossing zijn, maar dan liefst in een periode die anders niet verhuurd zou geraken, anders komt het in de feiten neer op een kosteloze annulatie.

Steunmaatregelen

 • De Vlaamse regering maakte begin juni een budget van 12,1 miljoen euro vrij voor steunmaatregelen voor omzetverlies in ALLE erkende jeugdverblijfcentra. Een eerste schijf had betrekking op de periode tussen 14 maart en 7 juni en werd door Toerisme Vlaanderen uitbetaald begin september.
  Een tweede schijf m.b.t. de periode van 8 juni tot 31 augustus zal uitbetaald worden tijdens de eerste helft van november.
  We voeren momenteel constructieve gesprekken met Toerisme Vlaanderen en het kabinet van minister van toerisme Demir rond een steunpakket voor het najaar.
 • Jeugdverblijfcentra die erfpacht betalen aan de Vlaamse overheid, worden in 2020 vrijgesteld van betaling.
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media betaalt de voorschotten van werkings- en personeelssubsidie in 2020 versneld uit.
 • De hinderpremie corona (4000 euro voor de periode tussen 14 maart en 5 april, 160 euro per bijkomende sluitingsdag (d.i. tussen 6 april en 7 juni) kon aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die aan de voorwaarden voldoen. Belangrijkste voorwaarde is dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen).
 • De ondersteuningspremie corona (2000 euro) kan aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die kunnen aantonen dat ze in de periode van 8 juni tot 8 juli minstens 60 % omzetverlies hebben geleden in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Belangrijkste voorwaarde is, zoals bij de hinderpremie, dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen). De premie aanvragen kan tot 15 augustus.
 • Het Vlaams beschermingsmechanisme kan aangevraagd worden door jeugdverblijfcentra die kunnen aantonen dat ze tijdens de maanden augustus en september minstens 60 % omzetverlies hebben geleden in vergelijking met dezefde periode in 2019. De premie bedraagt 7,5 % van de omzet van augustus-september in 2019 en is maximaal 15 000 euro. Belangrijkste voorwaarde is, zoals bij de hinderpremie en ondersteuningspremie, dat je zelfstandig bent of minstens één voltijdse equivalent tewerkstelt (dat kan ook de optelsom zijn van meerdere deeltijdsen). De premie aanvragen is mogelijk tot 15 november.
  Een soortgelijke premie wordt binnenkort gelanceerd voor wie minstens 60 % omzetverlies heeft geleden tijdens de periode tussen 1 oktober en 15 november.
 • Uitbaters die als zelfstandige een jeugdverblijfcentrum uitbaten, kunnen gebruik maken van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Dit is cumuleerbaar met de hinderpremie, ondersteuningspremie en Vlaams beschermingsmechanisme en de regeling is verlengd tot 31 december, onder bepaalde voorwaarden.
  Het bedrag van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen wordt tijdelijk verdubbeld, binnenkort hebben we hierover extra info.
 • In 2020 geldt voor jeugdverblijfcentra een vrijstelling op de bijdrage aan het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid).
 • Tijdelijke werkloosheid: werkgevers kunnen hiervan gebruik maken en daarbij verwijzen naar de gevolgen van het coronavirus. Hard getroffen sectoren, zoals de horeca, kunnen tot 31 december 2020 blijven genieten van de vereenvoudigde procedure. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de RVA. Je vindt op deze website ook het formulier waarmee je je aanvraag als werkgever kan doen om in aanmerking te komen voor de vereenvoudigde procedure.
 • Een beperkt aantal jeugdverblijfcentra is btw-plichtig. Zij genieten van de btw-verlaging naar 6 %, behalve op alcoholische dranken en dit tot 31 december 2020.
 • Fiscale maatregelen: dit gaat vooral over spreiding van betaling bij belastingen en btw. Zo geldt er voor de horeca een uitstel van betaling van RSZ tot 15 december 2020. Dit uitstel wordt automatisch toegekend. Extra uitleg op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
 • Voor de zomermaanden geldt een korting op RSZ, dit wordt automatisch toegekend.
  Ook voor het najaar zal een dergelijke RSZ-korting worden toegekend.
 • Betalingsuitstel kredieten: ondernemingen (ook non-profitorganisaties) die moeilijkheden ondervinden om de lening bij hun bank af te betalen, kunnen tot betalingsuitstel vragen voor de kapitaalsaflossing. De rente blijft wel doorlopen. Dit is het resultaat van afspraken tussen minister van financiën De Croo en de bankensector. Oorspronkelijk liep deze maatregel tot eind oktober, tot 20 september kan je een aanvraag indienen om het betalingsuitstel te verlengen tot eind december.
  Op 16 oktober maakte de federale regering bekend om deze maatregel te verlengen, binnenkort hebben we hierover meer info.
 • Toeristentaks: de toeristische sector vraagt een vrijstelling van de gemeentelijke toeristentaks tijdens de coronacrisis, maar liefst ook in de herstelperiode nadien, tot minstens eind 2020. Het aantal jeugdverblijfcentra dat vandaag toeristentaks betaalt, is gelukkig beperkt, maar voor de jeugdverblijfcentra die dit wel betalen, zou dit zeker een welkome maatregel zijn. We hadden hierover reeds contact met een aantal betrokken gemeentes.
 • Gratis hygiënepakketten: De Ambrassade, Colruyt en minister van jeugd Dalle stellen 20 000 gratis hygiënepakketten ter beschikking. Ook jeugdverblijfcentra konden pakketten aanvragen.
 • Departement Cultuur, Jeugd en Media belooft om flexibel om te gaan met het al dan niet behalen van reglementering en voorwaarden voor werkings- en personeelssubsidie, ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus.
 • Minister van jeugd Dalle maakte ook enkele initiatieven bekend t.a.v. jeugdverenigingen die weekends, kampen, cursussen e.d. moesten annuleren, wat onrechtstreeks ook jeugdverblijfcentra ten goede komt. Zo kunnen niet-teruggevraagde inschrijvingskosten voor -12-jarigen toch fiscaal afgetrokken worden onder de post kinderopvang.

Nog extra vragen?

Je vindt de antwoorden hopelijk terug op onze pagina met veelgestelde vragen. Of je neemt contact op met ons: ondersteuning@cjt.be of tel. 09/210.57.75.

© 2020 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK