FAQ corona - algemeen

(update 24 november 2021)

Zijn we gedwongen om een protocol na te leven?

Tot eind augustus 2021 hadden we een specifiek protocol voor jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen. Dat is vanaf 1 september weggevallen en jeugdlogies vallen nu onder het basisprotocol toerisme (versie 19 november) dat voor alle logies geldt. Hierin zijn de nodige aanpassingen aangebracht voor jeugdtoerisme.

Op basis van dit basisprotocol en rekening houdend met de richtljinen die voor onze doelgroepen gelden, hebben we nog een set van richtlijnen uitgeschreven die je als leidraad kan gebruiken voor je werking in het najaar 2021. Opgelet: in dit document voegen we eerstdaags nog de beslissingen toe van het Overlegcomité van 17 november 2021.

Hoe kan je weten of een groep ook daadwerkelijk een vereniging is?

De overheid verduidelijkte dat om als club of vereniging aanvaard te worden, er minstens geldige statuten moeten zijn met een duurzame en continue doelstelling en een verantwoordelijk bestuur. Alle andere ‘lossere’ invullingen van de begrippen worden niet aanvaard.

Voor verenigingen gelden doelgroepspecifieke beperkingen, maar wel werden een aantal richtlijnen verspreid door de koepelorganisaties. Daarin worden een aantal algemeen geldende voorzichtigheidsprincipes concreet gemaakt.

Ben ik als uitbater verantwoordelijk als een groep de coronaregels niet naleeft?

Groepen dienen nog een aantal minimale regels na te leven die ze terugvinden in de richtlijnen van hun sector. Het is echter niet de taak en de verantwoordelijkheid van de uitbater om toe te zien op de naleving van de gemaakte afspraken, je kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele overtredingen die de groep maakt.

Dit geldt ook voor buitenlandse groepen en de formaliteiten die zij dienen te vervullen om de grens over te steken.

Wat als een medewerker besmet blijkt met het coronavirus?

Dat deze medewerker dan een aantal dagen moet doorbrengen in thuisisolatie, is evident. Maar wat met andere medewerkers die de voorbije dagen contact hadden? Als het gaat over 'hoogrisicocontacten', dan zullen ook die medewerkers een aantal dagen thuis moeten blijven, afhankelijk van hun vaccinatiestatus. Als er geen nauwe contacten zijn geweest, is het niet nodig dat de andere medewerkers in quarantaine gaan. Overleg in ieder geval met een dokter.

Daarom is het van groot belang dat medewerkers voldoende onderlinge afstand blijven respecteren. Anders dreigt, zeker in volpension, één besmetting je hele werking plat te leggen.

Hoe moeten we tijdens een verblijf de contacten van onze medewerkers registreren?

In de eerste plaats moet je zo veel mogelijk 'onveilige' contacten vermijden. Dus zo veel mogelijk anderhalve meter afstand respecteren, liefst buiten afspreken en een mondmasker dragen. Die veilige contacten hoef je sowieso niet te registreren.

De onveilige contacten dien je dus wel bij te houden, maar normaal gezien moet dat een minimale lijst zijn.

Mogen de medewerkers van een jeugdverblijf in volpension eten opdienen aan tafel of achter een buffet?

De veiligste manier om eten in de bordjes te krijgen, is dat per tafel kommen worden meegegeven. De groep staat in dat geval zelf in voor het uitscheppen.

Eventueel kunnen medewerkers van het logies ook instaan voor bediening aan het buffet. De medewerkers reinigen dan de handen regelmatig tijdens het opscheppen van het eten, dragen een mondmasker en nemen bij voorkeur plaats achter een wand van plexiglas.

Wat als we eten of drank aanbieden aan groepen die overdag komen vergaderen in onze zaal?

Vanaf het moment dat jeugdverblijven eten of drank verkopen, zijn zij een “eet- en drankgelegenheid” en gelden dus de horecaregels, ook voor private bijeenkomsten. Dat betekent dus niet alleen CO2-meter in de verbruikszaal (kan ook de vergaderzaal zijn), maar ook corona safe ticket dat de uitbater moet controleren bij de +16-jarigen.

Enkel als de groep zelf instaat voor eten en drinken, gelden de horecaregels niet.

Wanneer moeten we desinfecteren of ontsmetten?

We weten nu dat contactoppervlakken een stuk minder besmettelijk zijn dan vorig jaar werd aangenomen. Het virus overleeft er niet langer dan drie uren. Daarom is afgesproken dat grondig reinigen steeds volstaat.

Desinfecteren is enkel noodzakelijk bij een (vermoeden van) infectie.

Is een CO2-meter een nuttige investering?

Het is de bedoeling om de CO2-concentratie in elke ruimte zo laag mogelijk te houden. Daarom is het heel belangrijk regelmatig te verluchten en te ventileren en wordt ook de nadruk gelegd op buitenactiviteiten.

Een CO2-meter kan helpen om dit verstandig te doen en is sinds 20 november 2021 verplicht in de eetzalen, vanaf het moment dat daar eten of drank wordt verstrekt door het jeugdverblijfcentrum. In zelfkook geldt deze verplichting niet.

De CO2-meter dient op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd. De luchtkwaliteitsrichtnorm is 900 ppm CO2. Tussen 900 ppm en 1200 ppm dient de uitbater te beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren. Boven 1200 ppm dient de inrichting onmiddellijk te worden gesloten.

Indien gewenst, kan je ook gebruik maken van onze samenaankoop, in samenwerking met Scwitch. Deze loopt nog tot 31 december.

Kan de burgemeester toch een groepsverblijf verbieden?

De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid op het grondgebied en kan op basis van objectieve argumenten inderdaad extra eisen opleggen aan meerdaagse verblijven of deze zelfs verbieden. Net zoals een burgemeester kan verbieden dat een groep uit zijn/haar gemeente komt verblijven in jouw jeugdverblijfcentrum.

© 2021 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK