FAQ corona - jeugdwerk

Wordt er met kleurcodes gewerkt?

Ja, het bepalen van de kleurcodes wordt op gemeentelijk niveau beslist en kan ook voor heel Vlaanderen worden vastgelegd door de minister van jeugd. De kleurcode hoeft dus niet automatisch dezelfde te zijn als die voor het onderwijs.

Voor alle duidelijkheid: dit zijn ook niet dezelfde kleurcodes als degene die nu vaak in de media terug te vinden zijn op een kaartje per gemeente, berekend op basis van het aantal besmettingen per 100 000 inwoners.

Wat kan en niet kan binnen de verschillende kleurcodes voor het Vlaams jeugdwerk, staat uitgebreid beschreven op de website van De Ambrassade.

In code groen (vaccin) is alles weer normaal. In code geel (laag risico) kunnen meerdaagse activiteiten voor -12 en +12 doorgaan volgens de regels van de zomerkampen, in bubbels van maximum 50 personen dus. In code oranje (matig risico) verandert er voor -12 niets en worden voor +12 de bubbels verkleind naar 20 personen voor binnenactiviteiten, dus ook overnachten in gebouwen. In code rood (hoog risico) zijn meerdaagse activiteiten verboden.

Om te beoordelen onder welke voorwaarden een meerdaags verblijf kan doorgaan, is de kleurcode van de thuisgemeente van de jeugdgroep van belang. Als het jeugdverblijfcentrum bijvoorbeeld in code oranje is gelegen, heeft dit geen gevolgen. Hoogstens kan de groep dan enkele extra voorzorgsmaatregelen nemen, zodat contact met externen maximaal wordt vermeden.

Voor groepen die hoofdzakelijk bestaan uit +18-jarigen, gelden de jeugdwerkregels niet (zie verder).

Samengevat ziet dit er als volgt uit voor activiteiten met overnachtingen:

-12 12-18 18+
Geel Bubbels van 50, geen social distancing Bubbels van 50, geen social distancing Groepen van 50, met social distancing
Oranje Bubbels van 50, geen social distancing Bubbels van 20, geen social distancing Groepen van 50, met social distancing
Rood Geen overnachtingen mogelijk Geen overnachtingen mogelijk Groepen van 50, met social distancing

Een jeugdwerkgroep is een mix van -18 en +18-jarigen. Onder welke regeling vallen ze?

Dan wordt de volledige aanwezigheidslijst bekeken (inclusief begeleiders). Als de meerderheid jonger is dan 18 jaar, kunnen de soepelere regels voor jeugdwerk worden gevolgd (zie vorige vraag). Als de meerderheid ouder is dan 18 jaar, worden de regels gevolgd voor +18 (zie volgende vraag).

Wat met jeugdwerkininitiatieven die vooral bestaan uit +18-jarigen?

We hebben het dan bijvoorbeeld over leidingsweekends, vormingsmomenten, planningstweedaagses of studentengroepen (zie ook volgende vraag). Deze groepen mogen niet groter zijn dan 50 personen. Tijdens deze (meerdaagse) activiteiten dienen de regels van social distancing tussen de deelnemers onderling te worden toegepast. Als de afstand niet kan gegarandeerd worden, moet een mondmasker gedragen worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de groep om te beslissen of zij aan deze regels kunnen voldoen in jouw accommodatie en vervolgens ook de regels na te leven.

Vallen studentengroepen ook onder jeugdwerk?

Voor studenten maken we een onderscheid tussen studentenraden, studentenkringen en studentenclubs. Studentenraden en studentenkringen kunnen een officiële link voorleggen met een instelling van hoger onderwijs en vallen in principe onder de regels van jeugdwerk, alleen is de meerderheid van de deelnemers +18 en daardoor kunnen ze momenteel niet gebruik maken van de jeugdwerkregels (zie hierboven).

Studentenclubs vallen sowieso niet onder jeugdwerk.

Momenteel geldt voor alle bovenstaande studentengroepen dat groepen nooit groter mogen zijn dan 50 personen en dat social distancing steeds van toepassing is.

Moet social distancing en/of mondmaskerplicht voor +18-groepen steeds worden gerespecteerd?

Ja en dat maakt verblijven niet evident.

In de eetzaal bijvoorbeeld dienen de stoelen op anderhalve meter van elkaar te staan, omdat men tijdens het eten logischerwijs geen mondmasker kan dragen.

Ook tijdens het slapen wordt geen mondmasker gedragen, dat betekent dat de hoofden van de groepsleden op anderhalve meter afstand van elkaar moeten blijven tijdens de nacht. Door de slaaprichting te schranken (bijvoorbeeld onderaan in stapelbed hoofd aan de linkerkant, bovenaan in hetzelfde stapelbed hoofd aan de rechterkant van het bed) kan eventueel wel een optimale bezetting worden gerealiseerd, maar meestal zal het niet mogelijk zijn om de capaciteit van de slaapkamers ten volle te benutten.

Een goede ventilatie (ook 's nachts in de slaapkamers) is van groot belang.

Kan een leefweek van de jeugdbeweging doorgaan?

Een leefweek vindt plaats tijdens een schoolweek en de deelnemers gaan dan overdag naar school en verblijven 's avonds in het jeugdverblijfcentrum. Dit is toegestaan als de meerderheid van de groepsleden jonger is dan 18 jaar (inclusief de begeleiders). In code geel kunnen dan bubbels gevormd worden van maximum 50 personen, in code oranje bubbels van maximum 20 personen.

Als de meerderheid van de groepsleden ouder is dan 18 jaar, dienen de regels van social distancing gerespecteerd te worden en mag de groep niet groter zijn dan 50 personen.

Vallen Waalse jeugdwerkgroepen onder dezelfde regels als hun Vlaamse collega's?

Nee, in Wallonië zijn de regels een pak strenger.

Enkel voor -12 in code geel zijjn de regels identiek: bubbels van maximum 50 personen dus. In code oranje worden voor -12 bubbels gevormd van maximum 20 personen. Binnen deze contactbubbels is geen social distancing van toepassing.

Voor +12 geldt worden dezelfde groepsgroottes gehanteerd als voor -12, maar gelden zowel in code geel als in code oranje de regels van social distancing en mondmaskerplicht. In code rood zijn alle activiteiten voor +12 verboden.

Waalse jeugdwerkgroepen die logeren in Vlaanderen, moeten ook bij ons aan de Waalse regels voldoen.

Grote delen van Nederland zijn nu oranje gebied. Zijn Nederlandse jeugdgroepen dan nog welkom?

Niet-essentiële verplaatsingen worden afgeraden, maar zijn niet verboden. Als de Nederlandse groep oordeelt om dit toch op een veilige manier te kunnen organiseren (en bijvoorbeeld alle contact met externen te vermijden), kan het dus perfect.

Wat moeten we verstaan onder een contactbubbel?

Een contactbubbel bestaat uit maximum 50 kinderen/jongeren en hun begeleiders (in code oranje maximum 20 personen voor deelnemers ouder dan 12 jaar in binnenruimte).

Als de kinderen jonger zijn dan 12 jaar, mogen ze tijdens de meerdaagse activiteit samen leven zonder de gebruikelijke afstandsregel van anderhalve meter te hanteren. Voor kinderen ouder dan 12 jaar moet men wat meer rekening houden met onderlinge afstand, maar dat is niet in regels gegoten, wel wordt opgeroepen om het gezond verstand te gebruiken.

Het belangrijkste is dat verschillende contactbubbels tijdens een verblijf geen onderlinge contacten hebben. Als er dan toch een besmetting blijkt te zijn, dan kan men de groep van mogelijke besmettingen reduceren tot die ene contactbubbel.

Denk samen met de groep na over de samenstelling van de contactbubbels. Twee kleinere bubbels kan je bijvoorbeeld samenvoegen tot één bubbel, zolang deze niet groter is dan 50 personen. Begeleiders horen steeds bij de contactbubbel van de kinderen die ze begeleiden, dus ook tussendoor en 's avonds moeten de begeleiders de nodige onderlinge afstand respecteren. De kookploeg van de groep vormt best een aparte bubbel. Medewerkers van het jeugdverblijf kunnen uiteraard nooit toetreden tot een contactbubbel van de groep.

We ontvangen een groep van 51 personen. Moet deze zich ook opsplitsen in twee contactbubbels?

Ja, want 51 is meer dan 50. Men moest ergens de grens trekken en die ligt op 50.

Kunnen meerdere contactbubbels tegelijkertijd eten in een grote refter?

Dat kan zeker, op voorwaarde dat je de verschillende contactbubbels scheidt door een gangpad van minstens twee meter. De groep kan er voor kiezen om dit nog extra af te bakenen met bijvoorbeeld een touw.

Een andere oplossing is dat je een dagzaal opoffert als extra refter of een eettent voorziet.

Wij investeren in een toiletwagen, om zo voor grote groepen de contactbubbels uit elkaar te houden. Kan ik deze kost aan de groep aanrekenen?

Start vooral met te vragen naar het aantal deelnemers. Het zou kunnen dat sommige groepen met minder deelnemers zullen zijn dan dat ze in pre-coronatijden hadden ingeschat. Dan zou je investering achteraf niet nodig blijken te zijn.

Als het inderdaad nodig of meer comfortabel is om bijvoorbeeld extra toiletten of douches te huren of een extra overdekte ruimte aan te bieden, dan kan je met de groep in onderhandeling gaan over een eventuele meerkost.

Mogen groepen spelen op het openbaar domein (bijv. park of bos)?

Dat kan, enkel dient de groep er voor te zorgen dat er geen contact is met externen. Dat er eens een wandelaar passeert op een terrein waar de groep aan het spelen is, is uiteraard geen reden tot paniek, zeker omdat het ook in open lucht is.

Deelnemers ouder dan 12 jaar, dienen ook een mondmasker te dragen op plaatsen waar dit door de overheid verplicht wordt.

Wat als er een kind ziek wordt tijdens een verblijf? Moet dit dan stopgezet worden?

Een kind dat ziek is (corona of andere ziekte), wordt in quarantaine geplaatst en aan de ouders wordt gevraagd om het kind zo snel mogelijk op te halen. Als een covid 19-besmetting wordt vermoed, dienen de ouders bij thuiskomst meteen hun huisarts te contacteren voor verdere onderzoeken. In tussentijd mag de betrokken contactbubbel niet langer de kamplocatie verlaten en zijn alle contacten met externen absoluut verboden.

Als uit de test blijkt dat het om een geval van corona gaat, moet de volledige contactbubbel naar huis. Indien er meerdere contactbubbels zijn, kunnen de andere bubbels wel hun verblijf verderzetten, tenzij zou blijken dat de voorbije dagen de afstand tussen de verschillende contactbubbels niet werd gerespecteerd.

© 2020 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK