FAQ corona - jeugdwerk

(update 12 januari 2021)

Vanaf 23 oktober bevindt jeugdwerk zich in code rood. Overnachtingen zijn tot minstens 1 maart verboden. Nieuwe draaiboeken worden later gepubliceerd.

Onderstaande is dan ook slechts van toepassing als het verbod op overnachtingen weer wordt opgeheven.

Wordt er met kleurcodes gewerkt?

Ja, momenteel geldt in Vlaanderen code rood voor het jeugdwerk.

Wat kan en niet kan binnen de verschillende kleurcodes voor het Vlaams jeugdwerk, staat uitgebreid beschreven op de website van De Ambrassade.

In code groen (vaccin) is alles weer normaal. In code geel (laag risico) kunnen meerdaagse activiteiten voor -12 en +12 doorgaan volgens de regels van de zomerkampen, in bubbels van maximum 50 personen dus. In code oranje (matig risico) verandert er voor -12 niets en worden voor +12 de bubbels verkleind naar 20 personen voor binnenactiviteiten, dus ook overnachten in gebouwen, maar wel met mondmaskerplicht. In code rood (hoog risico) zijn meerdaagse activiteiten verboden.

Om te beoordelen onder welke voorwaarden een meerdaags verblijf kan doorgaan, is de kleurcode van de thuisgemeente van de jeugdgroep van belang. Als het jeugdverblijfcentrum bijvoorbeeld in code oranje is gelegen, heeft dit geen gevolgen. Hoogstens kan de groep dan enkele extra voorzorgsmaatregelen nemen, zodat contact met externen maximaal wordt vermeden.

Vallen studentengroepen ook onder jeugdwerk?

Voor studenten maken we een onderscheid tussen studentenraden, studentenkringen en studentenclubs. Studentenraden en studentenkringen kunnen een officiële link voorleggen met een instelling van hoger onderwijs en vallen in principe onder de regels van jeugdwerk, alleen is de meerderheid van de deelnemers +18 en daardoor kunnen ze momenteel niet gebruik maken van de jeugdwerkregels (zie hierboven).

Studentenclubs vallen sowieso niet onder jeugdwerk.

Momenteel geldt voor alle bovenstaande studentengroepen dat groepen nooit groter mogen zijn dan 50 personen en dat social distancing steeds van toepassing is.

Moet social distancing en/of mondmaskerplicht voor +12-groepen steeds worden gerespecteerd?

Social distancing én het dragen van het mondmasker is de norm, maar dat laatste is niet steeds evident:

  • Tijdens het slapen wordt geen mondmasker gedragen, dat betekent dat de hoofden van de groepsleden op anderhalve meter afstand van elkaar moeten blijven tijdens de nacht. Door de slaaprichting te schranken (bijvoorbeeld onderaan in stapelbed hoofd aan de linkerkant, bovenaan in hetzelfde stapelbed hoofd aan de rechterkant van het bed) kan eventueel wel een optimale bezetting worden gerealiseerd, maar meestal zal het niet mogelijk zijn om de capaciteit van de slaapkamers ten volle te benutten.
  • Eten gebeurt zonder mondmasker, maar er wordt toch gevraagd om een ‘gezonde’ afstand te houden. Concreet kan dit door geschrankt aan tafel te zitten, d.w.z. telkens de plaats naast jou en recht tegenover jou open laten. Dat betekent wel dat de helft van de plaatsen niet kan ingenomen worden.
  • Tanden poetsen gebeurt ook zonder mondmasker, maar met respect voor de anderhalve meter afstand.
  • Douchen gebeurt zonder mondmasker. In groepsdouches zonder tussenliggende wand moet de anderhalve meter worden gerespecteerd.

Een goede ventilatie (ook 's nachts in de slaapkamers) is van groot belang.

Vallen Waalse jeugdwerkgroepen onder dezelfde regels als hun Vlaamse collega's?

De verschillende ministers van jeugd hebben eind oktober geprobeerd om de regels zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Het verbod op groepsovernachtingen geldt voor het volledige Belgische grondgebied tot minstens 13 december.

Wat moeten we verstaan onder een contactbubbel?

Een contactbubbel bestaat uit maximum 50 kinderen/jongeren en hun begeleiders (in code oranje maximum 20 personen voor deelnemers ouder dan 12 jaar in binnenruimte).

Als de kinderen jonger zijn dan 12 jaar, mogen ze tijdens de meerdaagse activiteit samen leven zonder de gebruikelijke afstandsregel van anderhalve meter te hanteren. Voor kinderen ouder dan 12 jaar geldt binnen wel mondmaskerplicht.

Het belangrijkste is dat verschillende contactbubbels tijdens een verblijf geen onderlinge contacten hebben. Als er dan toch een besmetting blijkt te zijn, dan kan men de groep van mogelijke besmettingen reduceren tot die ene contactbubbel.

Denk samen met de groep na over de samenstelling van de contactbubbels. Twee kleinere bubbels kan je bijvoorbeeld samenvoegen tot één bubbel, zolang deze niet groter is dan 50 personen (of 20 voor de leeftijdsgroep 12-18). Begeleiders horen steeds bij de contactbubbel van de kinderen die ze begeleiden, dus ook tussendoor en 's avonds moeten de begeleiders de nodige onderlinge afstand respecteren. De kookploeg van de groep vormt best een aparte bubbel. Medewerkers van het jeugdverblijf kunnen uiteraard nooit toetreden tot een contactbubbel van de groep.

We ontvangen een groep van 51 personen. Moet deze zich ook opsplitsen in twee contactbubbels?

Ja, want 51 is meer dan 50. Men moest ergens de grens trekken en die ligt op 50.

Kunnen meerdere contactbubbels tegelijkertijd eten in een grote refter?

Dat kan zeker, op voorwaarde dat je de verschillende contactbubbels scheidt door een gangpad van minstens twee meter. De groep kan er voor kiezen om dit nog extra af te bakenen met bijvoorbeeld een touw.

Een andere oplossing is dat je een dagzaal opoffert als extra refter of een eettent voorziet.

Wij investeren in een toiletwagen, om zo voor grote groepen de contactbubbels uit elkaar te houden. Kan ik deze kost aan de groep aanrekenen?

Start vooral met te vragen naar het aantal deelnemers. Het zou kunnen dat sommige groepen met minder deelnemers zullen zijn dan dat ze in pre-coronatijden hadden ingeschat. Dan zou je investering achteraf niet nodig blijken te zijn.

Als het inderdaad nodig of meer comfortabel is om bijvoorbeeld extra toiletten of douches te huren of een extra overdekte ruimte aan te bieden, dan kan je met de groep in onderhandeling gaan over een eventuele meerkost.

Mogen groepen spelen op het openbaar domein (bijv. park of bos)?

Dat kan, enkel dient de groep er voor te zorgen dat er geen contact is met externen. Dat er eens een wandelaar passeert op een terrein waar de groep aan het spelen is, is uiteraard geen reden tot paniek, zeker omdat het ook in open lucht is.

Deelnemers ouder dan 12 jaar, dienen ook een mondmasker te dragen op plaatsen waar dit door de overheid verplicht wordt.

Wat als er een kind ziek wordt tijdens een verblijf? Moet dit dan stopgezet worden?

Een kind dat ziek is (corona of andere ziekte), wordt in quarantaine geplaatst en aan de ouders wordt gevraagd om het kind zo snel mogelijk op te halen. Als een covid 19-besmetting wordt vermoed, dienen de ouders bij thuiskomst meteen hun huisarts te contacteren voor verdere onderzoeken. In tussentijd mag de betrokken contactbubbel niet langer de kamplocatie verlaten en zijn alle contacten met externen absoluut verboden.

Als uit de test blijkt dat het om een geval van corona gaat, moet de volledige contactbubbel naar huis. Indien er meerdere contactbubbels zijn, kunnen de andere bubbels wel hun verblijf verderzetten, tenzij zou blijken dat de voorbije dagen de afstand tussen de verschillende contactbubbels niet werd gerespecteerd.

© 2021 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK