Home » Nieuws » Beleidsnota toerisme

Beleidsnota toerisme

Minister Demir schenkt in haar beleidsnota toerisme 2019-2024 (beperkt) aandacht aan jeugdtoerisme. Een korte passage op het einde van de nota vermeldt het volgende:

"Jongeren zijn de toeristen van de toekomst: kunnen deelnemen aan het toeristisch gebeuren kan van grote invloed zijn op hun wereldbeeld omtrent gastvrijheid. Ik wil daarom werk maken, binnen de door mij gedefinieerde thema's, van specifiek aanbod gericht op jongeren en ik breng de drempels die zij ervaren in kaart. Samen met de collega-ministers bevoegd voor Jeugd en Cultuur bekijk ik welke initiatieven dienen genomen inzake normering en ondersteuning van jeugdverblijven.

De Vlaamse regering heeft via Toerisme Vlaanderen de afgelopen beleidsperiodes fors geïnvesteerd in jeugdherbergen en andere jeugdaccommodatie. Inzake verdere toeristische investeringen in jeugdverblijven wens ik in ieder geval eerst een behoeftenanalyse te maken om desgevallend gerichte maatregelen inzake renovatie of nieuwbouw te kunnen nemen."

Het budget voor infrastructuursubsidies blijft in 2020 behouden (1,5 miljoen euro). Om op korte termijn tegemoet te kunnen komen aan de verzuchtingen uit de geplande behoeftenanalyse (via een vernieuwd decreet), zal dit budget spectaculair naar omhoog moeten gaan.

© 2021 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK