Home » Nieuws » Jeugdverblijfcentra formuleren aanbevelingen voor het beleid

Jeugdverblijfcentra formuleren aanbevelingen voor het beleid

Woensdag 23 september organiseerden we twee online sectormomenten, waarop we in dialoog gingen met een dertigtal uitbaters. We hadden het samen over welke groepen mogen komen onder welke voorwaarden en welke steunmaatregelen we nog mogen verwachten. Daarnaast bekeken we wanneer overmacht nog van toepassing is en gingen we in op de verantwoordelijkheid die je als uitbater draagt voor het (laten) naleven van de coronaregels.

De belangrijkste knelpunten die naar boven kwamen, bezorgden we begin oktober aan de beleidsmakers.

  1. De steun van de Vlaamse regering was noodzakelijk om de omzetverliezen van het voorjaar op te vangen. De zomer verliep in de meeste jeugdverblijfcentra goed tot heel goed. In het najaar is de situatie echter opnieuw moeilijk tot rampzalig. Sommige jeugdverblijven kunnen dit geen schooljaar lang overleven zonder extra steun.
  2. Het verbod op reservevorming voor jeugdverblijfcentra die (minstens 1 VTE) personeelssubsidie ontvangen, maakt de situatie extra moeilijk. Er is vaak geen spaarpot om de klappen op te vangen. Deze bepaling moet verdwijnen in het nieuwe decreet. Tegelijk moet het betalingsuitstel voor leningen bij de bank verlengd worden.
  3. De meeste personeelsleden worden in het najaar opnieuw in tijdelijke werkloosheid geplaatst en dat zal nog een tijd zo blijven. Het is goed dat dit systeem bestaat en het is van levensbelang dat deze maatregel blijft doorlopen tot er een vaccin is, anders zullen er veel naakte ontslagen vallen. Maar tegelijk is het psychisch heel zwaar voor de betrokken werknemers.
  4. Eigenlijk is deze periode van leegstand een ideaal moment om toekomstgericht te investeren in de gebouwen, maar daarvoor ontbreken momenteel vaak de middelen. Relancemaatregelen zouden daar moeten op inspelen.
  5. Heel wat klanten zijn niet langer bereid om voorschotten te betalen voor nieuwe boekingen. Het risico op annuleren wordt bij de uitbater gelegd. Maar wat is het alternatief? We bevinden ons in een heel kwetsbare positie.
  6. Er is veel onduidelijkheid over welke groepen mogen komen. Afstemming tussen verschillende vrijetijdssectoren (jeugdwerk, sport, cultuur …) is nodig, hopelijk kan de langverwachte coronabarometer dit oplossen. Ook rond buitenlandse groepen die naar Vlaanderen willen komen, zijn heel wat vragen.
  7. Groepen die welkom zijn, zoals lagere scholen, haken soms af. We moeten een positief verhaal naar buiten brengen, met de boodschap dat een meerdaags verblijf in groep – mits de nodige voorzorgsmaatregelen zoals beschreven in de protocollen – perfect kan.
  8. Sommige groepen mogen enkel activiteiten doen als ze de afstandsregels respecteren. Er is nood aan een gids om dit in de praktijk te brengen.
© 2020 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK