Overmacht door corona

CJT won juridisch advies in rond de specifieke situatie van overmacht door corona in het jeugdtoerisme. Dit zijn de belangrijkste conclusies.

We spreken van overmacht door corona wanneer bijvoorbeeld de overheid logies verbiedt om te openen of groepen verbiedt om een meerdaags verblijf te organiseren. Dit op voorwaarde dat de groep op het moment van de initiële boeking de overmachtsituatie door corona niet correct kon inschatten. Voor een groep die in 2019 een kampplaats voor 2021 boekte, is dat evident. Maar wat als een groep vandaag een boeking doet voor een weekend in oktober? Mag de groep er redelijkerwijs van uit gaan dat de coronamaatregelen hun verblijf niet in de weg zullen staan? Dat blijft een feitelijke kwestie, geval per geval te bekijken.

Er zijn nog andere grijze zones, zoals bijvoorbeeld: een deel van de begeleiders blijkt voor de start van een kamp besmet. Kan de groep dan al dan niet vertrekken met een deel van de begeleiding? Ook dat blijft een feitelijke kwestie, geval per geval te bekijken.

Wat zijn de gevolgen van overmacht? Belangrijk is dat de regeling met betrekking tot overmacht in het Burgerlijk Wetboek niet van openbare orde of dwingend recht is, wat betekent dat er via een ondertekend contract van kan worden afgeweken. De hamvraag is dus: zijn er in het huurcontract bepalingen opgenomen rond overmacht? Twee mogelijkheden:
1. Het huurcontract bevat bepalingen rond overmacht: in dat geval dienen uitbater en groep de bepalingen uit het contract na te leven.
2. Het huurcontract zegt niets rond overmacht: omdat de prestatie (terbeschikkingstelling van jeugdverblijfcentrum/kampeerterrein) niet kan worden uitgevoerd, dient de groep volledig vergoed te worden. Dit kan, in overleg met de groep, ook via een voucher of een gratis omboeking.

Is het dan verstandiger om in toekomstige contracten strenge regels rond overmacht in te schrijven? Niet noodzakelijk, want dit kan ook groepen afschrikken om te boeken. Het kan je dus op termijn meer geld kosten. Bovendien worden bij alomvattende overmachtssituaties (zoals corona) ook door de overheid oplossingen aangereikt.

Jeugdverblijfcentra die naast overnachting en maaltijden, ook betalende activiteiten aanbieden aan de groepen, dienen rekening te houden met de regelgeving rond pakketreizen.

Als een verblijf halverwege moet worden afgebroken omwille van overmacht (en in het huurcontract staat hier niets rond opgenomen), dan moet de groep pro rata worden vergoed. Bijvoorbeeld: een kamp van 10 dagen dient na 6 dagen stopgezet te worden, dan krijgt de groep 40 % van de normale huurprijs terug. Maar ook hier geldt de grijze zone van overmacht: een groep waarin enkele kinderen blijken besmet te zijn, hoeft deze zomer niet per definitie het kamp stop te zetten. Het afbreken van het kamp is dan in bepaalde gevallen een keuze van de groep en niet noodzakelijk overmacht. Maak dan meteen ook duidelijke afspraken over het al dan niet terugbetalen van de resterende kampdagen.

Voor boekingen die geannuleerd worden en waarbij geen overmacht kan worden ingeroepen, adviseren we om in eerste instantie de annulatievoorwaarden te hanteren. In sommige gevallen kan omboeken naar een later moment een oplossing zijn, maar dan liefst in een periode die anders niet verhuurd zou geraken, anders komt het in de feiten neer op een kosteloze annulatie.

Erkende jeugdverblijfcentra die in 2020 gebruik maakten van de steunmaatregelen van de Vlaamse regering om het geleden omzetverlies te compenseren, zijn verplicht om de groepen wiens verblijf niet is doorgegaan, volledig te vergoeden (cash of via omboeking). Dit uiteraard enkel voor de periode waarop de steunmaatregelen betrekking hebben (maart-november 2020). Voor de steunronde in 2021 (januari-april) is deze verplichting weggevallen.

Nog vragen rond overmacht? Neem zeker contact op met ons.

© 2021 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK