Formulier met subsidieaanvraag verzenden

Departement Cultuur, Jeugd en Media verspreidt een oproep voor aanvragen van werkingssubsidies naar erkende jeugdverblijven. Deze aanvraag is geldig voor een periode van vier jaren.

Het aanvraagformulier moet naar Departement Cultuur, Jeugd en Media verstuurd worden voor 1 november van het voorgaande jaar. Concreet: de werkingssubsidie voor 2021-2024 dient aangevraagd te worden voor 1 november 2020.

Voor jeugdverblijfcentra die reeds over een toekenning van de personeelssubsidie beschikken, houdt deze toekenning automatisch de aanvraag van de werkingssubsidie in.

Verklaring van ontvankelijkheid van de aanvraag

Departement Cultuur, Jeugd en Media verklaart voor 1 februari van het aanvangsjaar van de vierjarenperiode je aanvraag ontvankelijk, als aan de minimale voorwaarden is voldaan (bijvoorbeeld aanvraag door vzw, capaciteit van minstens 40 personen, voorboekingsrecht voor jeugdwerk ...).

Tijdens het jaar hou je je overnachtingscijfers bij (bijvoorbeeld via de statistiekenmodule op jeugdverblijven.be).

Werkingsverslag verzenden

Elke uitbater moet jaarlijks voor 1 februari volgend op het werkingsjaar waarop de subsidie slaat een werkingsverslag indienen. Concreet: het werkingsverslag voor de subsidie 2019 moet ingediend worden tegen 1 februari 2020 (omdat dan ook de overnachtingscijfers van 2019 bekend zijn).

De in te vullen overnachtingcijfers voor het werkingsverslag worden ook berekend via de statistiekenmodule en moeten dan enkel nog ingevuld worden op het standaardformulier dat Departement Cultuur, Jeugd en Media ter beschikking stelt.

Bekendmaking van het subsidiebedrag

Voor 1 april laat Departement Cultuur, Jeugd en Media schriftelijk weten of het jeugdverblijf al dan niet gesubsidieerd wordt en hoe groot het subsidiebedrag normaal gezien zal zijn. De uitbater heeft dan 14 dagen tijd om hier eventueel op te reageren. Voor 1 mei kleeft Departement Cultuur, Jeugd en Media een definitief bedrag op de werkingssubsidie.

De werkingssubsidie wordt bepaald door het aantal overnachtingen van jeugd (type A en B) of jeugdwerkverenigingen (type C) en wordt berekend aan de hand van het werkingsverslag.

Uitbetaling van de subsidie

Enkele weken later volgt de uitbetaling. Dit betekent inderdaad dat werkingssubsidies steeds worden uitbetaald na het einde van het jaar waarop ze betrekking hebben. Bijv. de werkingssubsidie 2020 wordt uitbetaald in het voorjaar van 2021.

© 2022 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK