Home » Thema's » Financieel » Subsidies » Personeelsubsidies

Personeelsubsidies

Het decreet 'jeugdverblijfcentra' wil een stimulans geven op vlak van het aantal jeugdverblijfplaatsen in Vlaanderen en tegelijk waken over voldoende diversiteit. Daartoe worden werkings- en personeelssubsidies uitbetaald. We bespreken hieronder de personeelsubsidie.

Algemene subsidievoorwaarden

Een eerste belangrijke voorwaarde om subsidies te kunnen krijgen, is dat het jeugdverblijfcentrum erkend is binnen het decreet 'toerisme voor allen'. Er zijn echter nog een aantal bijkomende voorwaarden, we sommen de belangrijkste op:

De uitbating moet gebeuren door een vzw of een gemeentelijk iva (intern verzelfstandigd agentschap).

Er moet een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid afgesloten zijn.

Jeugdwerkverenigingen (uit Vlaanderen, Wallonië of buitenland) moeten tijdens de schoolvakanties minimaal zes maanden eerder kunnen boeken dan niet-jeugdwerk. Ze moeten ook in een substantieel lagere prijscategorie vallen.

In het jeugdverblijf kunnen minstens 40 personen slapen.

Jeugdverblijfcentra type A of B moeten minstens verhuurbaar zijn gedurende 50 dagen in de maanden juli en augustus. Op jaarbasis moeten minstens 1 000 overnachtingen gerealiseerd worden voor jongeren (d.i. jonger dan 31 jaar).

Jeugdverblijfcentra type C moeten minstens 200 dagen per jaar verhuurbaar zijn, waarvan minstens 80 dagen tijdens de schoolvakanties. Op jaarbasis moeten minstens 2 000 overnachtingen gerealiseerd worden voor jongeren, waarvan minstens 1 000 buiten de maanden juli en augustus. Bovendien moeten ze jaarlijks minstens 10 jeugdwerkverenigingen (uit Vlaanderen, Wallonië of buitenland) ontvangen.

Beoordeling

Jeugdverblijfcentra type C kunnen genieten van een personeelssubsidie. Departement Cultuur, Jeugd en Media hanteert hierbij een maximum van 25 000 euro per toegekend voltijds equivalent. Departement Cultuur, Jeugd en Media houdt bij de beoordeling rekening met volgende factoren: aard van het jeugdverblijfcentrum, grootte van het domein, aantal erkende bedden, locatie, personeelsinzet, gerealiseerde overnachtingcijfers, bezettingsgraad, financiële resultaten en toekomstvisie van het jeugdverblijfcentrum.

De toekenning van een personeelssubsidie heeft desgevallend betrekking op het volledige domein (dus mogelijks een combinatie van meerdere jeugdverblijfcentra).

Terug naar Subsidies

Vragen over subsidies? Neem contact op met CJT Ondersteuning!

 

© 2021 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK