Home » Thema's » Financieel » Subsidies » Relancemaatregelen

Relancemaatregelen

Om de sector te herlanceren worden verschillende relancemaatregelen genomen. Hieronder vind je een overzicht.

Stimulusprogramma Toerisme Vlaanderen

Voor toeristische ondernemingen is een Vlaams stimulusprogramma ontwikkeld dat inzet op investeringen rond:
* gezondheidsmaatregelen: investeringen die het jeugdverblijf zo veilig mogelijk maken voor de groepen en de verspreiding van het virus tegen gaan.
* ecologische duurzaamheid: investeringen die bijdragen aan het behalen van klimaatdoelstellingen en het verkleinen van de ecologische voetafdruk.
* digitalisering: investeren in bijvoorbeeld digitale boekhouding.
* professionalisering: investeren in bijvoorbeeld vorming.

De steun bestaat uit 100 % voorfinanciering van de uitgaven van het project en omvat 60 % renteloze lening en 40 % steun die niet moet worden terugbetaald. De terugbetaling van de renteloze lening gebeurt binnen de 5 jaar, waarvan de eerste terugbetaling in 2024 moet voldaan zijn. 

Voor de steun komen enkel jeugdverblijven in aanmerking die uiterlijk op 1 maart 2021 erkend zijn en uitgebaat worden onder volgende rechtsvormen:
* Zelfstandigen
* Vennootschappen
* Vzw's

Particulieren en feitelijke verenigingen kunnen van de steunmaatregelen geen gebruik maken. Ook vzw's waar de overheid een meerderheidsparticipatie in heeft, kunnen niet van de steun genieten.

Enkel projecten waarvan de som van de kosten minimaal 5 000 euro bedraagt, komen in aanmerking. De maximale steun bedraagt 200 000 euro. De bedragen zijn exclusief btw, wat wil zeggen dat btw niet gesubsidieerd wordt. Facturen onder 250 euro komen niet in aanmerking. Verder mogen voor het ingediende project geen andere steunmaatregelen aangevraagd of bekomen worden (subsidie, premie, tegemoetkoming).

Uitgaven gemaakt vanaf 15 maart 2020 komen in aanmerking op voorwaarde dat het project nog niet beëindigd is op 31 maart 2021.
Het project moet wel gerealiseerd zijn tegen 1 juli 2022. 

Een aanvraag indienen kan tot 31 maart 2021 via dit digitale aanvraagformulier. Aanvullingen nasturen is niet mogelijk.

Meer informatie vind je in deze brochure

Relancesteun Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media plant ook relancesteun, dit zou in de loop van het voorjaar 2021 moeten goedgekeurd worden. Voor jeugdverblijfcentra zou dit kunnen gaan over de kwaliteitsvolle inrichting van (buiten)ruimte en omgeving. Wanneer we  over meer informatie beschikken, lees je er hier alles over. 

Terug naar Subsidies

Vragen over subsidies? Neem contact op met CJT Ondersteuning!

 

© 2021 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK