Home » Thema's » Infrastructuur » Terrein » Tentengrond

Tentengrond

Het logiesdecreet

Toerisme Vlaanderen wil dat wat aangeboden wordt op de toeristische markt kwaliteitsvol is. Wie logies aanbiedt op de toeristische markt moet daarom voldoen aan de voorwaarden uit het logiesdecreet.

Hierop gelden enkele vrijstellingen - opgesomd onder artikel 3 - die voor de jeugdsector van belang zijn. Eén van de vrijstellingen betreft de zogenaamde terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven.

Kampeerterreinen zijn openluchtrecreatieve verblijven waar jeugdgroepen tijdelijk in tenten overnachten. Het voorzien van speciale faciliteiten zoals water, elektriciteit of een sanitair blok is niet verplicht. Een kampeerterrein is dan ook geen camping.

Een terrein mag gebruikt worden om te kamperen voor een evenement of tijdelijk festival of door jeugdgroepen onder toezicht van één of meerdere begeleiders, dit tot maximaal 75 kalenderdagen per jaar. Hierdoor moeten bijvoorbeeld landbouwers die een weide tijdelijk ter beschikking stellen voor een tentenkamp, niet voldoen aan toeristische minimumnormen.

De eigenaar of exploitant moet de burgemeester van de gemeente waar het terrein ligt vooraf wel schriftelijk op de hoogte brengen. Dit kan afzonderlijk gebeuren (per verblijf) of met een eenmalig schrijven (voor een langere periode).

Het decreet op de ruimtelijke ordening 

Zolang de bestemming van het terrein niet in het gedrang komt, kan kamperen beschouwd worden als recreatief medegebruik. Dit wil zeggen dat kamperen in alle bestemmingszones, dus ook in agrarisch gebied en bos- en natuurgebied, in principe toegelaten kan worden. Een aanvraag indienen bij de gemeente - die de aanvraag ook kan weigeren - is verplicht.

De wetgever voorziet dus de mogelijkheid om gronden dubbel te gebruiken, maar dan voor een beperkte periode. Een weide in landbouwzone kan dus tijdens de zomermaanden gebruikt worden op voorwaarde dat er geen constructies, verhardingen of terreiningrepen worden aangebracht die normaal landbouwgebruik in de overige maanden belemmert.

Als eigenaar moet je geen stedenbouwkundige vergunning aanvragen aan het gemeentebestuur als je het terrein maximaal vier keer ter beschikking stelt voor een periode van 30 dagen voor een tentenkamp. Wil je als eigenaar meer verhuren, dan word je onderhevig aan het decreet op de ruimtelijke ordening.

Terug naar Terrein

Gerelateerde publicaties

Vragen over het terrein? Neem contact op met CJT Ondersteuning!

© 2021 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK