Kalender

1 februari 2022
Werkingsverslag werkingssubsidie

Lees meer

Alle centra die een aanvraag indienden voor een werkingssubsidie en die na een eerste controle weerhouden werden, krijgen begin januari een formulier tot werkingsverslag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het werkingsverslag moet ingediend zijn tegen 1 februari.

Klik hier voor formulieren.

7 februari 2022
Vormingsmoment verzekeringen

Lees meer

Er zijn heel wat verzekeringen op de markt, maar welke zijn verplicht en welke zijn facultatief voor jeugdlogies? Is het wenselijk of zelfs verplicht om de eigen vrijwilligers te verzekeren? Wat met objectieve aansprakelijkheid en afstand van verhaal? Wanneer kan je beroep doen op rechtsbijstand? 
Deze sessie vindt plaats van 13u30 tot 16u en wordt begeleid door Luc Wasteels van IC Verzekeringen.

Ben je er graag bij? Schrijf je dan hier in.

8 februari 2022
Vormingsmoment verzekeringen

Lees meer

Er zijn heel wat verzekeringen op de markt, maar welke zijn verplicht en welke zijn facultatief voor jeugdlogies? Is het wenselijk of zelfs verplicht om de eigen vrijwilligers te verzekeren? Wat met objectieve aansprakelijkheid en afstand van verhaal? Wanneer kan je beroep doen op rechtsbijstand? 
Deze sessie vindt plaats van 13u30 tot 16u en wordt begeleid door Luc Wasteels van IC Verzekeringen.

Ben je er graag bij? Schrijf je dan hier in.

22 februari 2022
Vormingsmoment ondersteuning jeugdlogies

Lees meer

Uitbaters kunnen sinds 2005 terecht bij een eigen ondersteuningsstructuur: CJT voor jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen, VJH voor hostels.
Samen kijken we naar de toekomst. Welk soort ondersteuning hebben uitbaters nodig? Welke nieuwe accenten moeten de ondersteuningsstructuren leggen, aanvullend op de huidige werking? In deze interactieve sessie van 19u30 tot 22u gaan we in dialoog met uitbaters, in aanwezigheid van Toerisme Vlaanderen en het Departement Cultuur, Jeugden Media.

Ben je er graag bij? Schrijf je dan hier in.

31 maart 2022
Aanvraag infrastructuursubsidie

Lees meer

Jeugdverblijfcentra kunnen infrastructuursubsidies aanvragen bij Toerisme Vlaanderen (via het decreet 'toerisme voor allen'). Voorwaarde is dat je erkend bent als jeugdverblijfcentrum (type A, B of C) of dat men op basis van de bouwplannen een principiële erkenning kan verlenen. De aanvraag moet bij Toerisme Vlaanderen zijn tegen 31 maart.

Klik hier voor voorwaarden en aanvragen.

Voor duidelijkheid over subsidies m.b.t. energiebesparende maatregelen en toegankelijkheid via Departement Cultuur, Jeugd en Media (de vroegere FoCI-subsidies) dienen we nog te wachten tot half januari.

31 maart 2022
Aangifte en betaling patrimoniumtaks

Lees meer

Vzw's dienen jaarlijks de patrimoniumtaks aan te geven en te betalen. Enkel vzw's met een laag vermogen, worden vrijgesteld. Klik hier voor meer informatie.

1 april 2022
Financieel verslag personeelsubsidie

Lees meer

Alle jeugdverblijfcentra type C die het voorbije kalenderjaar personeelssubsidies hebben gekregen, krijgen in de loop van januari een formulier tot financieel verslag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het financieel verslag moet ingediend zijn tegen 1 april.
Heb je een eigen rekeningstelsel, dan kan je dit eventueel ook gebruiken, maar dan neem je best eerst even contact op met Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Meer info vind je op onze pagina over personeelssubsidies. Klik hier voor formulieren.

1 april 2022
Aanvraag personeelsubsidie

Lees meer

Jeugdverblijfcentra type C die personeel tewerkstellen en aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen hiervoor gesubsidieerd worden door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. In een verantwoordingsnota moet personeel aangevraagd worden voor een periode van vier jaren. Uit die nota moet de noodzaak en de maatschappelijke meerwaarde van de inzet van personeel blijken. Alle C-huizen ontvangen hiervoor een leidraad.

Klik hier voor formulieren

1 juli 2022
Financieel verslag infrastructuursubsidie en/of animatiesubsidie

Lees meer

De jeugdverblijfcentra aan wie de laatste schijf van infrastructuursubsidies reeds is uitbetaald, moeten een financieel verslag van hun centrum indienen bij Toerisme Vlaanderen. Daarin moet je vooral de gekregen subsidies en de financiële resultaten van het voorbije kalenderjaar verantwoorden.

Particulieren kunnen hiervoor gebruik maken van een eenvoudig formulier, vzw's kunnen het financieel verslag van de vzw indienen. Projecten waarvoor de toegekende subsidie niet hoger was dan 2 000 euro, zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Klik hier voor voorwaarden of formulieren.

30 september 2022
Nieuwe kandidaturen Green Key

Lees meer

Tot 30 september kunnen jeugdverblijfcentra die nog niet over de Green Key beschikken, zich kandidaat stellen. Dit kan via een formulier dat ter beschikking wordt gesteld op www.green-key.be

Na inschrijving volgt een controlebezoek. Uiteindelijk wordt door een jury beslist wie dan de Green Key ontvangt.

31 oktober 2022
Bestaande kandidaturen Green Key

Lees meer

Jeugdverblijfcentra die reeds over een Green Key beschikken, dienen tegen 31 oktober een aantal gegevens door te sturen naar GoodPlanet.

Ook de zelftest dient geüpdatet te worden, hiervoor kan je inloggen op www.green-key.be. 

1 november 2022
Aanvraag werkingssubsidie

Lees meer

Jeugdverblijfcentra kunnen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media  een werkingssubsidie aanvragen voor een periode van vier jaar. In de praktijk zal de periode wellicht beperkt blijven tot één jaar, omwille van de decreetswijziging die op til staat in de loop van 2022.

De meeste jeugdverblijfcentra die aan de voorwaarden voldoen, hebben dit in 2017 aangevraagd voor de periode 2018-2021: zij hoeven dit jaar hun aanvraag niet te hernieuwen omdat bij hen de termijn automatisch verlengd wordt tot eind 2022! Ook de uitbaters die op een ander moment zijn ingestapt voor een periode van vier jaar (2019-2022, 2020-2023 of 2021-2024) kunnen deze oproep negeren.

Meer info vind je op onze pagina over werkingssubsidies. Klik hier voor formulieren.

15 januari 2023
Aangifte roerende voorheffing

Lees meer

Roerende voorheffing is een belasting die je verschuldigd bent op de verhuur van meubilair via zelfkookformule. Verhuur in volpension valt doorgaans onder gemeubeld logies en wordt op een andere manier belast. Aangifte en betaling voor een bepaald kalenderjaar moeten gebeuren voor 15 januari van het daaropvolgende jaar.

Meer info op onze pagina over roerende voorheffing.

© 2022 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK