Kalender

1 december 2020
Voorstelling jeugdverblijven.be 2.0

Lees meer

Sinds het najaar van 2019 hebben we een denkoefening opgestart over de toekomst van het digitale CJT-aanbod. We lieten ons het voorbije jaar begeleiden door specialisten en gingen in gesprek met uitbaters, jeugdgroepen en overheid.

Corona heeft het tijdspad wat vertraging bezorgd, maar ondertussen hebben we toch een concept en een aantal werkingsprincipes uitgeschreven dat we de komende maanden willen laten ontwikkelen door de IT’ers.

We geven je graag een stand van zaken over een eerste fase van het project dat zich hoofdzakelijk zal richten op zelfkook (gebouwen en kampeerterreinen).

Een aanbod voor volpension rollen we in een tweede fase uit, daar komen we later uiteraard op terug.

Omwille van corona zijn we genoodzaakt dit overleg digitaal te laten plaatsvinden.

We voorzien de sessie van 19u30 tot 22u.

Inschrijven kan hier.


3 december 2020
Voorstelling jeugdverblijven.be 2.0

Lees meer

Sinds het najaar van 2019 hebben we een denkoefening opgestart over de toekomst van het digitale CJT-aanbod. We lieten ons het voorbije jaar begeleiden door specialisten en gingen in gesprek met uitbaters, jeugdgroepen en overheid.

Corona heeft het tijdspad wat vertraging bezorgd, maar ondertussen hebben we toch een concept en een aantal werkingsprincipes uitgeschreven dat we de komende maanden willen laten ontwikkelen door de IT’ers.

We geven je graag een stand van zaken over een eerste fase van het project dat zich hoofdzakelijk zal richten op zelfkook (gebouwen en kampeerterreinen).

Een aanbod voor volpension rollen we in een tweede fase uit, daar komen we later uiteraard op terug.

Omwille van corona zijn we genoodzaakt dit overleg digitaal te laten plaatsvinden.

De namiddagsessie vindt plaats van 14u tot 16u30.

Inschrijven kan hier.


3 december 2020
Voorstelling jeugdverblijven.be 2.0

Lees meer

Sinds het najaar van 2019 hebben we een denkoefening opgestart over de toekomst van het digitale CJT-aanbod. We lieten ons het voorbije jaar begeleiden door specialisten en gingen in gesprek met uitbaters, jeugdgroepen en overheid.

Corona heeft het tijdspad wat vertraging bezorgd, maar ondertussen hebben we toch een concept en een aantal werkingsprincipes uitgeschreven dat we de komende maanden willen laten ontwikkelen door de IT’ers.

We geven je graag een stand van zaken over een eerste fase van het project dat zich hoofdzakelijk zal richten op zelfkook (gebouwen en kampeerterreinen).

Een aanbod voor volpension rollen we in een tweede fase uit, daar komen we later uiteraard op terug.

Omwille van corona zijn we genoodzaakt dit overleg digitaal te laten plaatsvinden.

De avondsessie vindt plaats van 19u30 tot 22u.

Inschrijven kan hier.


6 december 2020
Steunaanvraag corona

Lees meer

Alle erkende jeugdverblijfcentra kregen op 20 november een vooraankondiging van Toerisme Vlaanderen, i.v.m. financiële steun voor de periode tussen 1 september en 30 november. Het gaat over omzetverlies in vergelijking met de drie voorbije jaren.

Belangrijke voorwaarde is dat groepen die geannuleerd hebben, ofwel hun voorschot terugkrijgen, ofwel een voucher ontvangen voor dit volledige bedrag.

Steun aanvragen voor deze derde schijf van financiële ondersteuning kan tot 6 december.

8 december 2020
Vormingsmoment over keuringen (voor jeugdverblijven met personeel)

Lees meer

Elk jeugdverblijf is onderhevig aan keuringen. Wat je precies moet keuren, wanneer de keuring moet plaatsvinden en wie dit dan moet uitvoeren, is wettelijk bepaald. Maar het overzicht bewaren is niet eenvoudig. Daarom organiseren we in december een drietal online vormingsmomenten, met als gastspreker Joris Breugelmans (BTV).

Omdat de regelgeving voor jeugdverblijfcentra met personeel een aantal bijkomende keuringen vereist, voorzien we verschillende momenten voor uitbaters die met of zonder personeel werken. Zo kunnen we voor de jeugdverblijfcentra die personeel tewerkstellen, iets langer stilstaan bij de consequenties hiervan. En we maken de uitleg voor de jeugdverblijfcentra die draaien op vrijwilligers, niet nodeloos complex.

Dit vormingsmoment is bedoeld voor jeugdverblijven met personeel en vindt plaats van 9u30 tot 12u30.

Na afloop ontvang je ook een handig logboek waarin alle informatie wordt samengevat. Dit logboek wordt uitgegeven als een ringmap, zodat ook de nodige attesten kunnen worden bijgehouden op één en dezelfde plaats.

Inschrijven kan hier. Vragen voor de gastspreker kan je noteren op het inschrijvingsformulier.
Als we de inschrijving hebben ontvangen, krijg je een bevestigingsmail met de link naar het digitale vormingslokaal.

 


8 december 2020
Vormingsmoment over keuringen (voor jeugdverblijven zonder personeel)

Lees meer

Elk jeugdverblijf is onderhevig aan keuringen. Wat je precies moet keuren, wanneer de keuring moet plaatsvinden en wie dit dan moet uitvoeren, is wettelijk bepaald. Maar het overzicht bewaren is niet eenvoudig. Daarom organiseren we in december een drietal online vormingsmomenten, met als gastspreker Joris Breugelmans (BTV).

Omdat de regelgeving voor jeugdverblijfcentra met personeel een aantal bijkomende keuringen vereist, voorzien we verschillende momenten voor uitbaters die met of zonder personeel werken. Zo kunnen we voor de jeugdverblijfcentra die personeel tewerkstellen, iets langer stilstaan bij de consequenties hiervan. En we maken de uitleg voor de jeugdverblijfcentra die draaien op vrijwilligers, niet nodeloos complex.

Dit vormingsmoment is bedoeld voor jeugdverblijven zonder personeel en vindt plaats van 19u30 tot 21u30.

Na afloop ontvang je ook een handig logboek waarin alle informatie wordt samengevat. Dit logboek wordt uitgegeven als een ringmap, zodat ook de nodige attesten kunnen worden bijgehouden op één en dezelfde plaats.

Inschrijven kan hier. Vragen voor de gastspreker kan je noteren op het inschrijvingsformulier.
Als we de inschrijving hebben ontvangen, krijg je een bevestigingsmail met de link naar het digitale vormingslokaal.


12 december 2020
Vormingsmoment over keuringen (voor jeugdverblijven zonder personeel)

Lees meer

Elk jeugdverblijf is onderhevig aan keuringen. Wat je precies moet keuren, wanneer de keuring moet plaatsvinden en wie dit dan moet uitvoeren, is wettelijk bepaald. Maar het overzicht bewaren is niet eenvoudig. Daarom organiseren we in december een drietal online vormingsmomenten, met als gastspreker Joris Breugelmans (BTV).

Omdat de regelgeving voor jeugdverblijfcentra met personeel een aantal bijkomende keuringen vereist, voorzien we verschillende momenten voor uitbaters die met of zonder personeel werken. Zo kunnen we voor de jeugdverblijfcentra die personeel tewerkstellen, iets langer stilstaan bij de consequenties hiervan. En we maken de uitleg voor de jeugdverblijfcentra die draaien op vrijwilligers, niet nodeloos complex.

Dit vormingsmoment is bedoeld voor jeugdverblijven zonder personeel en vindt plaats van 9u30 tot 11u30.

Na afloop ontvang je ook een handig logboek waarin alle informatie wordt samengevat. Dit logboek wordt uitgegeven als een ringmap, zodat ook de nodige attesten kunnen worden bijgehouden op één en dezelfde plaats.

Inschrijven kan hier. Vragen voor de gastspreker kan je noteren op het inschrijvingsformulier.
Als we de inschrijving hebben ontvangen, krijg je een bevestigingsmail met de link naar het digitale vormingslokaal.


15 januari 2021
Aangifte roerende voorheffing

Lees meer

Roerende voorheffing is een belasting die je verschuldigd bent op de verhuur van meubilair via zelfkookformule. Verhuur in volpension valt doorgaans onder gemeubeld logies en wordt op een andere manier belast. Aangifte en betaling voor een bepaald kalenderjaar moeten gebeuren voor 15 januari van het daaropvolgende jaar.

Meer info op onze pagina over roerende voorheffing.

1 februari 2021
Werkingsverslag werkingssubsidie

Lees meer

Alle centra die een aanvraag indienden voor een werkingssubsidie en die na een eerste controle weerhouden werden, krijgen begin januari een formulier tot werkingsverslag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het werkingsverslag moet ingediend zijn tegen 1 februari.

Klik hier voor formulieren.

31 maart 2021
Aanvraag infrastructuursubsidie

Lees meer

Jeugdverblijfcentra kunnen infrastructuursubsidies aanvragen bij Toerisme Vlaanderen (via het decreet 'toerisme voor allen'). Voorwaarde is dat je erkend bent als jeugdverblijfcentrum (type A, B of C) of dat men op basis van de bouwplannen een principiële erkenning kan verlenen. De aanvraag moet bij Toerisme Vlaanderen zijn tegen 31 maart.

Klik hier voor voorwaarden of formulieren (infrastructuur).

1 april 2021
Financieel verslag personeelsubsidie

Lees meer

Alle jeugdverblijfcentra type C die het voorbije kalenderjaar personeelssubsidies hebben gekregen, krijgen in de loop van januari een formulier tot financieel verslag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het financieel verslag moet ingediend zijn tegen 1 april.
Heb je een eigen rekeningstelsel, dan kan je dit eventueel ook gebruiken, maar dan neem je best eerst even contact op met Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Meer info vind je op onze pagina over personeelssubsidies. Klik hier voor formulieren.

1 april 2021
Aanvraag personeelsubsidie

Lees meer

Jeugdverblijfcentra type C die personeel tewerkstellen en aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen hiervoor gesubsidieerd worden door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. In een verantwoordingsnota moet personeel aangevraagd worden voor een periode van vier jaren. Uit die nota moet de noodzaak en de maatschappelijke meerwaarde van de inzet van personeel blijken. Alle C-huizen ontvangen hiervoor een leidraad.

Klik hier voor formulieren

1 april 2021
Aanvraag subsidies toegankelijkheid of energiebesparende maatregelen

Lees meer

Jeugdverblijfcentra die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen via het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) tot 60% gesubsidieerd worden voor toegankelijkheidswerken en energiezuinige ingrepen. 

Meer info op onze pagina subsidies - infrastructuur.

1 juli 2021
Financieel verslag infrastructuursubsidie en/of animatiesubsidie

Lees meer

De jeugdverblijfcentra aan wie de laatste schijf van infrastructuursubsidies reeds is uitbetaald, moeten een financieel verslag van hun centrum indienen bij Toerisme Vlaanderen. Daarin moet je vooral de gekregen subsidies en de financiële resultaten van het voorbije kalenderjaar verantwoorden.

Particulieren kunnen hiervoor gebruik maken van een eenvoudig formulier, vzw's kunnen het financieel verslag van de vzw indienen. Projecten waarvoor de toegekende subsidie niet hoger was dan 2 000 euro, zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Klik hier voor voorwaarden of formulieren.

30 september 2021
Kandidaturen Green Key

Lees meer

Jeugdverblijven die reeds over het ecolabel Green Key beschikken, hoeven niets te doen, hun kandidatuur voor het volgende kalenderjaar wordt stilzwijgend verlengd.

Tot 30 september kunnen jeugdverblijfcentra die nog niet over de Green Key beschikken, zich kandidaat stellen. Dit kan via een formulier dat ter beschikking wordt gesteld op www.green-key.be

Na inschrijving volgt een controlebezoek. Uiteindelijk wordt door een jury beslist wie dan de Green Key ontvangt.

1 november 2021
Aanvraag werkingssubsidie

Lees meer

Jeugdverblijfcentra kunnen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een werkingssubsidie aanvragen voor een periode van vier jaren. Concreet: tegen 1 november 2019 moeten de aanvragen voor werkingssubsidie voor de periode 2020-2023 binnen zijn.

Wie voor die periode reeds een personeelssubsidie heeft toegekend gekregen, hoeft geen werkingssubsidie meer aan te vragen. De toekenning van de personeelssubsidie houdt immers automatisch ook de aanvraag van de werkingssubsidie in.

Meer info vind je op onze pagina over werkingssubsidies. Klik hier voor formulieren.

© 2020 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK