Kalender

23 september 2020
Sectormoment CJT

Lees meer

Graag voorzien we tijd om met jullie, uitbaters van de jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen, in dialoog te gaan. We lichten kort toe waar we vandaag staan en rond welke zaken we momenteel bezig zijn, maar we willen vooral luisteren. Wat is voor jullie nog onduidelijk, wat verwachten jullie van CJT in de nabije toekomst en welke suggesties kunnen we meenemen naar het beleid?

De uitwisseling vindt digitaal plaats. Je kan hier inschrijven en daarbij een keuze maken tussen voormiddag en avond.

30 september 2020
Kandidaturen Green Key

Lees meer

Jeugdverblijven die reeds over het ecolabel Green Key beschikken, hoeven niets te doen, hun kandidatuur voor het volgende kalenderjaar wordt stilzwijgend verlengd.

Tot 30 september kunnen jeugdverblijfcentra die nog niet over de Green Key beschikken, zich kandidaat stellen. Dit kan via een formulier dat ter beschikking wordt gesteld op www.green-key.be

Na inschrijving volgt een controlebezoek. Uiteindelijk wordt door een jury beslist wie dan de Green Key ontvangt.

1 november 2020
Aanvraag werkingssubsidie

Lees meer

Jeugdverblijfcentra kunnen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een werkingssubsidie aanvragen voor een periode van vier jaren. Concreet: tegen 1 november 2019 moeten de aanvragen voor werkingssubsidie voor de periode 2020-2023 binnen zijn.

Wie voor die periode reeds een personeelssubsidie heeft toegekend gekregen, hoeft geen werkingssubsidie meer aan te vragen. De toekenning van de personeelssubsidie houdt immers automatisch ook de aanvraag van de werkingssubsidie in.

Meer info vind je op onze pagina over werkingssubsidies. Klik hier voor formulieren.

15 januari 2021
Aangifte roerende voorheffing

Lees meer

Roerende voorheffing is een belasting die je verschuldigd bent op de verhuur van meubilair via zelfkookformule. Verhuur in volpension valt doorgaans onder gemeubeld logies en wordt op een andere manier belast. Aangifte en betaling voor een bepaald kalenderjaar moeten gebeuren voor 15 januari van het daaropvolgende jaar.

Meer info op onze pagina over roerende voorheffing.

1 februari 2021
Werkingsverslag werkingssubsidie

Lees meer

Alle centra die een aanvraag indienden voor een werkingssubsidie en die na een eerste controle weerhouden werden, krijgen begin januari een formulier tot werkingsverslag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het werkingsverslag moet ingediend zijn tegen 1 februari.

Klik hier voor formulieren.

31 maart 2021
Aanvraag infrastructuursubsidie

Lees meer

Jeugdverblijfcentra kunnen infrastructuursubsidies aanvragen bij Toerisme Vlaanderen (via het decreet 'toerisme voor allen'). Voorwaarde is dat je erkend bent als jeugdverblijfcentrum (type A, B of C) of dat men op basis van de bouwplannen een principiële erkenning kan verlenen. De aanvraag moet bij Toerisme Vlaanderen zijn tegen 31 maart.

Klik hier voor voorwaarden of formulieren (infrastructuur).

1 april 2021
Financieel verslag personeelsubsidie

Lees meer

Alle jeugdverblijfcentra type C die het voorbije kalenderjaar personeelssubsidies hebben gekregen, krijgen in de loop van januari een formulier tot financieel verslag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het financieel verslag moet ingediend zijn tegen 1 april.
Heb je een eigen rekeningstelsel, dan kan je dit eventueel ook gebruiken, maar dan neem je best eerst even contact op met Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Meer info vind je op onze pagina over personeelssubsidies. Klik hier voor formulieren.

1 april 2021
Aanvraag personeelsubsidie

Lees meer

Jeugdverblijfcentra type C die personeel tewerkstellen en aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen hiervoor gesubsidieerd worden door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. In een verantwoordingsnota moet personeel aangevraagd worden voor een periode van vier jaren. Uit die nota moet de noodzaak en de maatschappelijke meerwaarde van de inzet van personeel blijken. Alle C-huizen ontvangen hiervoor een leidraad.

Klik hier voor formulieren

1 april 2021
Aanvraag subsidies toegankelijkheid of energiebesparende maatregelen

Lees meer

Jeugdverblijfcentra die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen via het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) tot 60% gesubsidieerd worden voor toegankelijkheidswerken en energiezuinige ingrepen. 

Meer info op onze pagina subsidies - infrastructuur.

1 juli 2021
Financieel verslag infrastructuursubsidie en/of animatiesubsidie

Lees meer

De jeugdverblijfcentra aan wie de laatste schijf van infrastructuursubsidies reeds is uitbetaald, moeten een financieel verslag van hun centrum indienen bij Toerisme Vlaanderen. Daarin moet je vooral de gekregen subsidies en de financiële resultaten van het voorbije kalenderjaar verantwoorden.

Particulieren kunnen hiervoor gebruik maken van een eenvoudig formulier, vzw's kunnen het financieel verslag van de vzw indienen. Projecten waarvoor de toegekende subsidie niet hoger was dan 2 000 euro, zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Klik hier voor voorwaarden of formulieren.

© 2020 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK