Home » Nieuws » Uitbraak coronavirus

Uitbraak coronavirus

Het coronavirus heeft het land stevig in zijn greep en alles wijst erop dat we nog maar aan het begin van deze crisis zitten. CJT probeert zo goed als mogelijk de gevolgen voor het jeugdtoerisme in kaart te brengen en waar mogelijk te beperken en staat ook in nauw contact met de overheid. Zo waren we gisteren aanwezig op een overleg met de toeristische sector, georganiseerd door Toerisme Vlaanderen. Een stand van zaken van wat we vandaag weten en kunnen adviseren … 

 

Meerdaagse schooluitstappen

Dinsdagnamiddag heeft de federale regering geadviseerd om “meerdaagse (buitenlandse) schooluitstappen” niet te laten doorgaan tot aan de paasvakantie. Waarom "buitenlandse" tussen haakjes staat en wat de gevolgen dan zijn voor meerdaagse binnenlandse schooluitstappen, blijft onduidelijk. Zelfs het kabinet Weyts (onderwijs) kon ons gisteren geen duidelijk antwoord geven.

We belden gisteren ook met de Vlaamse infolijn "Corona en onderwijs" en kregen daar het volgende te horen. Meerdaagse schooluitstappen in het buitenland worden negatief geadviseerd. Voor uitstappen in het binnenland wordt aan de scholen gevraagd “om hun gezond verstand te gebruiken”. Dit wil bijvoorbeeld zeggen: contacten vermijden met andere scholen, beter verplaatsen met eigen bus dan met de trein enz. En buiten spelen is zelfs goed, vertelde men nog erbij.

Ook bij de onderwijskoepels vangen we verschillende geluiden op. Het gemeenschapsonderwijs zou haar directies geadviseerd hebben om thuis te blijven. Koepels van katholiek en gemeentelijk onderwijs geven hun scholen wel de vrijheid om te vertrekken. In het Waalse landsgedeelte is er vanuit de overheid nu reeds een verbod voor scholen om binnenlandse verplaatsingen te maken. Maar dat is vandaag, de komende dagen kan het plaatje er weer anders uit zien.

 

Ons advies vandaag is: zolang de lessen in het onderwijs mogen doorgaan, is er geen (gezondheids)probleem om ook meerdaagse schooluitstappen in het binnenland te laten plaatsvinden. Deze boodschap mag je gerust meegeven aan scholen die twijfelen om hun verblijf te laten doorgaan. Toch is het ondertussen voor heel wat scholen een uitgemaakte zaak dat ze deze maand geen meerdaagse uitstappen laten doorgaan. En het is niet denkbeeldig dat er op heel korte termijn ook in Vlaanderen van overheidswege een algemeen verbod komt op meerdaagse schooluitstappen.

 

Voor buitenlandse schooluitstappen moeten we zeker realistisch zijn: in steeds meer van onze buurlanden geldt een reisverbod voor groepen richting buitenland, hier moeten we ons voorbereiden op een terugval naar quasi geen buitenlandse overnachtingen de komende weken.

 

Jeugdwerk

Voor het jeugdwerk was er tot vandaag geen expliciet advies van de overheid en bleef het aantal annulaties beperkt. Deze namiddag echter heeft De Ambrassade, in overleg met de koepels van het jeugdwerk en minister Dalle (jeugd), de knoop doorgehakt. De lokale afdelingen krijgen het advies om tot 31 maart hun werking volledig stop te zetten. Dit betekent dat we ook hier op korte termijn zullen geconfronteerd worden met vele annulaties.

Op de website van De Ambrassade vind je de meest recente info omtrent jeugdwerk.

 

Annulatieregeling

Wat te doen bij annulaties? In sommige gevallen kan omboeken naar een later moment een oplossing zijn, maar dan liefst in een periode die anders niet verhuurd zou geraken (bij voorkeur dit schooljaar nog), anders komt het in de feiten neer op een kosteloze annulatie.

In de meeste gevallen zal er effectief geannuleerd worden. In volpensionverblijven zal de voedselkost dan grotendeels wegvallen en mogelijks zijn er ook oplossingen om tijdelijk het personeelscontingent te verminderen (zie verder). In zelfkook daarentegen vallen er nauwelijks kosten te recupereren bij een annulatie.

We bevelen daarom aan om in eerste instantie de annulatievoorwaarden strikt te hanteren en te communiceren dat na afloop van de coronacrisis zal bekeken worden of er een compensatie kan uitbetaald worden. Niemand kan immers voorspellen hoelang de crisis zal duren en we moeten ook waken over de financiële gezondheid van onze jeugdverblijfcentra.

 

Steunmaatregelen

Op het overleg bij Toerisme Vlaanderen werden een aantal mogelijke steunmaatregelen voor de toeristische sector besproken. We overlopen ze hieronder::

  • ·         Tijdelijke werkloosheid: werkgevers kunnen hiervan gebruik maken en daarbij verwijzen naar de gevolgen van het coronavirus. In de praktijk blijken er soms toch nog administratieve problemen op te duiken, maar de overheid belooft om dit verder te stroomlijnen. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van de RVA.
  • ·         Fiscale maatregelen: dit gaat vooral over spreiding van betaling bij belastingen en btw. Meer informatie vind je op website van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Vanuit CJT hebben we gevraagd om ook voldoende aandacht te hebben voor vzw’s, want zij dreigen bij dit soort maatregelen uit de boot te vallen.
  • ·         Overleg met de banken: de overheid zal namens de toeristische sector in overleg gaan met de bankensector en pleiten voor de nodige soepelheid, indien er liquiditeitsproblemen ontstaan omwille van de coronacrisis.
  • ·         Toeristentaks: de toeristische sector vraagt een vrijstelling van toeristentaks tijdens de coronacrisis, maar liefst ook in de herstelperiode nadien, tot zelfs eind 2021. Het aantal jeugdverblijfcentra dat vandaag toeristentaks betaalt, is gelukkig beperkt, maar voor de jeugdverblijfcentra die dit wel betalen, zou dit zeker een welkome maatregel zijn.

Toerisme Vlaanderen neemt deze vragen en bemerkingen mee naar de economische taskforce die op 17 maart opnieuw samenkomt onder leiding van minister-president Jambon.

Daarnaast stellen we vanuit CJT ook de vraag aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media om de besparing van 6 % op werkingssubsidies en de niet-indexering van de personeelssubsidie te herbekijken voor 2020. Onze sector wordt momenteel al voldoende hard getroffen.

 

Veiligheidsmaatregelen

Als groepen beslissen om hun verblijf toch te laten doorgaan (deze maand of later), dienen we sowieso een aantal veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.

Deelnemers dienen grondig geïnformeerd te worden over de voorzorgsmaatregelen. Maar goed samenspel helpt: als uitbater kan je de groep bijspringen waar nodig. Enkele acties:

  • Voorzie voldoende handzeep, ontsmettende schoonmaakmiddelen en papieren zakdoeken (of vraag dit aan de groep).
  •  Ontsmet minstens dagelijks alle elementen van het gebouw die vaak vastgenomen worden (deurklinken, handvat, trapleuning …) of vraag dit aan de groep. 
  • Voorzie enkele gesloten vuilnisbakken voor de gebruikte zakdoeken. 
  • Hang de affiche met voorzorgsmaatregelen van de Vlaamse overheid op in het sanitair. 
  • Verlucht de gebouwen goed tussen twee groepen. Poets met extra zorg en ontsmet de elementen van het gebouw die vaak vastgenomen worden (deurklinken, handvat, trapleuning …). 

 

Draag ook zorg voor jezelf en je medewerkers. Beperk sowieso het contact met de groep tot de verantwoordelijke. Maar ook als uitbater behoren jij of je medewerkers misschien tot een risicogroep. Misschien kan je in dat geval een jongere medewerker aanspreken om tijdelijk in te staan voor de uitbating?

 

Wens je op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen, dan kan je ook terecht op onze webpagina of onze Facebookpagina.

© 2021 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK