Stappenplan infrastructuursubsidie

Formulier met subsidieaanvraag verzenden

Het formulier wordt gemaild naar Toerisme Vlaanderen, samen met:

  • omschrijving van exploitatie- en eigenaarsstructuur van het verblijf
  • Nederlandstalig exemplaar van statuten en laatste 2 balansen indien rechtspersoon
  • financieringsplan (bestemming financiële steun) + timing van de werken
  • toegankelijkheidsadvies op de bouwplannen (indien nodig)
  • lijst van eventuele cofinancierders met afschrift van overeenkomst
  • vermelding eventuele andere subsidiërende overheidsinstelling(en) met toegekend subsidiebedrag
  • stedenbouwkundige vergunning (bij een aanvraag voor vergunningsplichtige werken) of een stedenbouwkundig attest indien de vergunning nog niet werd afgeleverd

Klik hier voor het aanvraagformulier, in te dienen voor 1 april.

Plaatsbezoek door Toerisme Vlaanderen

Een medewerker van Toerisme Vlaanderen komt ter plaatse voor een controlebezoek. Volgende punten worden bekeken:

  • rendabiliteit?
  • komen alle werken in aanmerking voor subsidie?
  • extern toegankelijkheidsadvies nodig?

Bekendmaking van het subsidiebedrag

Toerisme Vlaanderen laat weten welk subsidiebedrag wordt verleend.

Facturen en betaalbewijzen bezorgen

Eens de werken uitgevoerd zijn, moet een kopie van de facturen en de betaalbewijzen bezorgd worden aan Toerisme Vlaanderen.

Voor grote bedragen kan een dossier eventueel ingediend worden in meerdere schijven.

Uitbetaling subsidiebedrag

Nadat een medewerker van Toerisme Vlaanderen de uitgevoerde werken heeft gecontroleerd en de originele facturen heeft afgestempeld, kan de subsidie worden uitbetaald.

Verbintenis om het verblijf open te houden

Wie subsidies ontvangt, engageert zich om het verblijf een aantal jaren open te houden. Bij subsidies voor bedragen van minstens 50 000 euro, moet de uitbating minstens vijftien jaar gegarandeerd zijn. Voor bedragen onder 50 000 euro volstaat minstens vijf jaar.

Financieel verslag bezorgen

Wie minstens 2 000 euro subsidie heeft ontvangen, dient jaarlijks (voor 1 juli) een financieel verslag in bij Toerisme Vlaanderen. Voor vzw's of vennootschappen gaat dit over de goedgekeurde resultatenrekening, particulieren kunnen gebruik maken van een formulier. Daarnaast heeft Toerisme Vlaanderen inzagerecht in de begroting.

© 2022 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK