Home » Thema's » Financieel » Subsidies » Infrastructuursubsidies

Infrastructuursubsidies

Jeugdverblijfcentra kunnen aankloppen bij verschillende overheden. Een overzicht ...

Toerisme Vlaanderen

Toerisme Vlaanderen subsidieert maximaal 40 % van de kosten voor  moderniseringswerken, brandveiligheidwerken en infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen.

Werken die te maken hebben met toegankelijkheid en het energiezuiniger maken van de infrastructuur zijn uitgesloten, daarvoor kan je eventueel aankloppen bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media - zie verder. Bij overlap moet je de verschillende werken en bijhorende facturen uitsplitsen.

De subsidie van Toerisme Vlaanderen is enkel mogelijk voor onroerende goederen. Meubilair, keukentoestellen, verplaatsbare speeltuigen e.d. komen dus niet in aanmerking. Onderhoudswerkzaamheden, werkzaamheden aan het private gedeelte van het gebouw en aankoop van gebouwen en gronden zijn altijd uitgesloten. Ook werken die reeds zijn uitgevoerd alvorens de infrastructuursubsidie wordt aangevraagd, zijn nooit subsidieerbaar.

Extra info vind je op de website van Toerisme Vlaanderen.

 

Investeringssubsidies Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het Departement Cultuur Jeugd en Media subsidieert eveneens jeugdverblijfcentra. De investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur worden opgedeeld in subsidies voor 'grote cultuur- en jeugdinfrastructuren' en thematische subsidies die zijn vastgelegd als 'sectorale prioriteiten'.

Grote cultuur- en jeugdinfrastructuren

Deze investeringssubsidie dient voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of verwerven van infrastructuur met uitzonderlijke omvang.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De aanvraag gebeurt door een rechtspersoon. Particuliere uitbaters of feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking.
 • De subsidie bedraagt maximaal 60% van de totale aankoop- of bouwkosten. De andere 40% wordt gefinancierd door eigen middelen of door andere subsidies of inbreng in natura door een andere overheid.
 • Het jeugdverblijf voldoet aan de toegankelijkheidsvoorwaarden.
 • Het jeugdverblijf voldoet aan de opgelegde normen op vlak van duurzaamheid.
 • De aanvrager kan aantonen dat hij nog minstens 20 jaar beschikkingsmacht heeft over de infrastructuur.

Indiendatum:

 • Je kan een aanvraag indienen via de webapplicatie KIOSK, dit tot uiterlijk 15 mei.

Extra informatie vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Sectorale prioriteiten

Jeugdverblijven kunnen voor de periode 2017-2021 een aanvraag indienen voor investeringssubsidies die vallen onder de volgende sectorale prioriteiten: 

 • Toegankelijkheid van infrastructuur
 • Het energiezuiniger maken van infrastructuur (hieronder vallen onder andere een energieaudit, isoleren, plaatsen van een zonneboiler, vervangen van oude door nieuwe verwarmingsinstallaties, regelsystemen …)

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De aanvraag gebeurt door een rechtspersoon. Particuliere uitbaters of feitelijke verenigingen komen niet in aanmerking.
 • De infrastructuur ligt in Vlaanderen of Brussel.
 • De subsidie bedraagt maximaal 60% van de totale aankoop- of bouwkosten en is nooit hoger dan 500 000 euro. De andere 40% wordt gefinancierd door eigen middelen of door andere subsidies of inbreng in natura door een andere overheid. Cumuleren met gemeentelijke subsidies is dus mogelijk. Ook bij Toerisme Vlaanderen kan je nog infrastructuursubsidies aanvragen, met uitzondering van de duurzaamheid- en toegankelijkheidswerken. Wil je bijvoorbeeld het sanitair vernieuwen dan dien je de factuur van de energiezuinige verwarmingsketel en de investeringen in het kader van toegankelijkheid in bij het Departement Jeugd, Cultuur en Media, de andere facturen bij Toerisme Vlaanderen.
 • De aanvrager kan aantonen dat hij nog minstens 20 jaar beschikkingsmacht heeft over de infrastructuur..

Specifieke voorwaarden voor het energiezuiniger maken van infrastructuur:

 • De geplande energiebesparing moet becijferd worden.
 • Het energieverbruik moet gedurende tien jaar jaarlijks opgevolgd worden.
 • Er moet een breder actieplan zijn om personeel en publiek te sensibiliseren.
 • Jaarlijks moet er een energieverbruik zijn van minstens 100 000 kWh. Het gaat over de som van elektriciteit, gas, mazout, hout …
  Noot: kom je niet aan dit minimumverbruik, neem dan contact op met CJT Ondersteuning. Wij organiseren jaarlijks een gecoördineerde aanvraag waar ook kleinere jeugdverblijven kunnen op intekenen.

Specifieke voorwaarden voor het toegankelijk maken van infrastructuur:

 • Als je subsidies aanvraagt voor toegankelijkheid, dient een toegankelijkheidsadvies toegevoegd te worden aan het dossier. Opgelet: een toegankelijkheidsadvies is niet hetzelfde als een toegankelijkheidsdoorlichting. Een doorlichting gebeurt voor elk erkend jeugdverblijfcentrum en is gratis. Een advies wordt opgesteld op maat van de geplande verbouwingen en kost wel geld. Je dient dit tijdig aan te vragen bij Inter.

Indiendatum:

 • Je kan een aanvraag indienen via de webapplicatie KIOSK, dit tot uiterlijk 1 april.

Extra informatie vind je op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Terug naar Subsidies

Gerelateerde publicaties

Vragen over subsidies? Neem contact op met CJT Ondersteuning!

 

© 2021 CJT vzw • BE 0409.153.027 • privacyverklaringcookie policysitemap Quoted.be
Om uw surfervaring te verbeteren maakt CJT gebruik van cookies. Meer informatie   OK